2016-09-30 EKONOMIN FÖR ALLA FÖRVALTNINGAR

För alla delar har kommunen en budgetram att följa. Håller inte den måste inbesparing göras. Den del som inte verkar ha någon ram eller tak är Socialkontoret och försörjningsstöden till kommunplacerade flyktingar/invandrare. Ty de flesta flyktingar från Syrien köper snabbt en nyare bil. För vilka pengar? Så en budgetram även för detta måste införas, annars kommer kommunens ekonomi att rasa.

 

Datum för publicering | ändrad: 2017-04-10 | skapad: 2016-10-03
Webbredaktör: Marianne Nilsson | marianne.nilsson@nybro.se
Id: inlägg: 4592 - kategori: 25

Inkomna synpunkter