2016-09-30 Bättre bemötande

Svarar inte på frågor från medborgare i Nybro. Ökad och bättre bemötande av oss som bor i Nybro.

Kommunchef Jan Darrell har svarat

Nybro kommun svarar alltid på alla frågor som rör vår verksamhet. Vi bemöter även i möjligaste mån synpunkter och uppfattningar i ambition att skingra oklarheter och missförstånd.

Dock avstår vi från att debattera ärenden, där frågeställaren vill hävda en ståndpunkt, liksom när frågeställaren inte är nöjd med de sakupplysningar vi lämnat och frågan är uttömd.

 

Datum för publicering | ändrad: 2017-04-10 | skapad: 2016-10-05
Webbredaktör: Marianne Nilsson | marianne.nilsson@nybro.se
Id: inlägg: 4596 - kategori: 25

Inkomna synpunkter