2015-10-12 Rasmus- och Saftprojektet

Har önskemål om att Rasmus- och Saftprojektet återuppstår! Rasmusprojektet hjälpte som bekant missbrukare till ett meningsfullt liv och Saftprojektet i samarbete med skogsstyrelsen och arbetsförmedlingen hjälpte arbetslösa som bl a fick syssla med skogsröjning. Tycker att ni skall ta ”två flugor i en smäll” och återinföra dessa projekt. Nu finns det många missbrukare och arbetslösa i Nybro kommun som behöver meningsfull sysselsättning. Arbete befordrar hälsa och välgång säger ett gammalt talesätt och det är vad missbrukare, ungdomar på ”glid” och arbetslösa behöver!

Lars Wasteby har svarat:

I dag har vi en annan rehabprocess och en mycket välfungerande sådan jämfört med tidigare.

Avseende missbrukare håller vuxenenheten sina ärenden längre jämfört med tidigare. Där får de genomgå en kvalificerad och hållbar missbruksbehandling. När man genomgått sin missbruksbehandling och är redo för nästa steg eller att möta arbetsmarknaden slussas man vidare till arbetsmarknad/rehab (AMR) inom IFF. Från IFF har vi nolltolerans att vara ute i någon form av sysselsättningsåtgärd under pågående missbruksproblem eller om vi inte kan säkerställa beroendeproblematiken.

På AMR skapar klienterna tillsammans med sin handläggare sin egen handlingsplan utifrån tidigare erfarenhet och förmåga. AMR arbetar utifrån en utvecklingstrappa som stimulerar till att klienterna stegvis arbetar upp sin arbetsförmåga utifrån lämplig sysselsättning eller praktik. Samma arbetssätt gäller även för individer med socialmedicinska hinder, de med psykisk ohälsa samt integrationsärenden. Under etableringen är integrationsärendena arbetsförmedlingens ansvar.

När varje individ når stabilitet i sin handlingsplan matchas de mot lämplig åtgärd via arbetsförmedlingen samt ekonomisk ersättning från arbetsförmedlingen. Under hela resan får klienterna stöd från IFF för ett hållbart utvecklingsarbete mot självförsörjning.

Jämfört med tidigare insatser och åtgärder har detta arbetssätt varit betydligt mer framgångsrikt och kostnadseffektivt för att hitta långsiktiga lösningar på individuella problem där individer blir självförsörjande och etablerade på arbetsmarknaden.

Om detta arbetssätt inte räcker till för att möta framtidens utmaningar är IFF beredda på att utveckla nya metoder, tillsammans med arbetsförmedlingen och Nybro kommun, som underlättar individers tillträde på arbetsmarknaden.

Lars Wasteby
Verksamhetschef ekonomi och vuxen

 

Datum för publicering | ändrad: 2017-05-15 | skapad: 2015-10-13
Webbredaktör: Eva Johansson | eva.johansson@nybro.se
Id: inlägg: 3559 - kategori: 25

Inkomna synpunkter