2015-10-02 Rismåla badplats

Hej!

Under många år har Rismåla göl varit en av kommunens populäraste badplatser med tjänligt badvatten. I slutet på denna sommar uppmärksammade vi vid flera tillfällen att 2-4 änder hade tagit sig in vid badbryggorna och, för mig tanklösa, föräldrar med barn står och matar dessa änder. Jag blir orolig och ser en framtida bild av Rismålas mysiga badplats som en badplats full med ankskit och otjänligt vatten. Jag och min familj vore tacksamma om det kunde sättas upp en förbudsskylt eller liknande. Om änderna inte blir matade kanske dom kan hålla sig borta från badbryggorna.

Stefan Björn, Kommunekolog har svarat

Barn har i alla tider matat änder i Rismåla utan att det skapat problem. Änderna i Linneasjön bidrar sannolikt inte heller i någon större omfattning till problemen där, men det finns betydligt fler änder där.

I Rismåla blir aldrig änderna särskilt många, eftersom där inte finns översomrande, ruggande hannar som det gör i Linneasjön och Svartgöl. Det beror på avsaknad av stora klippta gräsytor och att det inte finns något vattendrag som för med sig näring och mat till dessa änder. I Rismåla finns oftast bara enstaka häckande honor med ungar. Slänger man ut bröd i Rismåla blir brödet dessutom oftast snabbt uppätet av fiskarna i sjön – änderna har konkurrens. Barns nöje att mata änder/fiskar lär därför inte ge några problem.

Med vänliga hälsningar
Stefan Björn

Datum för publicering | ändrad: 2016-12-19 | skapad: 2015-10-05
Webbredaktör: Karolina Persson | karolina.persson@nybro.se
Id: inlägg: 3537 - kategori: 25

Inkomna synpunkter