2015-09-18 Förbjud Tatuerarshop

Förslag till kommunen

Förbjud tatuerarshop, det kan vara hälsofarligt och smärtsamt som en drog.

 

Anders Ivansson, Miljöinspektör har svarat

Nybro kommun har inga möjligheter att styra var tatuerare får etablera sig så länge detaljplanen godkänner det.

Däremot ska de anmäla till myndighetsnämnden innan de startar, som sedan utövar tillsyn på verksamheten.

Med vänlig hälsning
Anders Ivansson

Datum för publicering | ändrad: 2016-12-19 | skapad: 2015-09-22
Webbredaktör: Karolina Persson | karolina.persson@nybro.se
Id: inlägg: 3455 - kategori: 25

Inkomna synpunkter