2015-09-14 Insatser inom socialpsykiatrin, vården och omsorgen

Insatserna inom socialpsykiatrin, vården och om”sorgen” behöver förbättras omgående! När jag tidigare jobbade politiskt mellan 1994-1998 efterlyste jag insatser inom vården, om”sorgen” och psykiatrin. Insatserna uteblev på flera områden. kommunen fick 51 296 000:- från regeringen för att vårdtagarna inom psykiatrin skulle få det bättre. Men dessa pengar kom inte vårdtagarna tillgodo utan försvann oförklarligt! Än idag är det ingen som vet vart pengarna tog vägen, vilket är anmärkningsvärt och oroande. Ännu mer oroad blir man när man talar med överförmyndaren om hur många gode män/kvinnor som behövs. Hon har tex nyligen uttryckt att kommunen inte vill ha gode män/kvinnor som ställer krav på kommunen. Hur skall de gode männen/kvinnorna då kunna hjälpa vårdtagarna på ett bra sätt? Vem/vilka ligger bakom detta uttalande som gör att överförmyndaren säger så här? Vårdta! garna inom psykiatrin är och har alltid varit en eftersatt patientgrupp som oftast lider i det tysta och inte kan föra sin egna talan. Men undantag finns. Träffade t ex förra fredagen en dam som bor på Törnvägen vid Madesjö kyrka. Jag besökte familjegraven och damen i fråga berättade för mig att hon hade ont i hjärtat och hade svårt att andas. jag hade inte mobilen med mig men det fanns personal på museet som larmade ambulans. Jag försökte få tag på personalen på T-vägen som inte öppnade utan annan personal larmade dem och tog med mig in. Det fanns bara två anställda som inte hade möjlighet att följa med i ambulansen. Varför anställer inte kommunen mer personal? De anställda kan i nuläget inte kontrollera patienterna. Den aktuella damen verkar inte heller ha vare sig lss-stöd eller kontaktperson. Under vinterhalvåret har denna dam ofta kommit till kyrkan (där undertecknad är medarbetare) tunnklädd och förfrusen. Kyrkobesökare har ofta k�! �rt henne hem. Det är också mycket biltrafik i Madesjö och ! de kör ofta för fort. Många har varit nära att bli överkörda, bl a damen i fråga och undertecknad m fl. På T-vägen kunde jag inte se några brandvarnare eller sprinklers. (Men jag har inte varit på alla ställen) I så fall bör detta installeras snarast liksom åtgärder för att anställa mer personal till förmån för vårdtagarna och för att den nuvarande personalen inte skall bli utbränd! Detta kommer att kosta men 51 296 000:- har kommunen tidigare fått. och kommunen är skyldiga att ge vårdtagarna den hjälp de har rätt till! Hur mycket är ett människoliv värt?

Tommy Pettersson, psykiatrisamordnare/enhetschef har svarat

Tack för Dina synpunkter. När det gäller synpunkter på god manskap så föreslår jag att Du tar kontakt med överförmyndarhandläggaren eller överförmyndarnämnden om detta eftersom dessa frågor inte hanteras av mig.

När det gäller de medel som Du beskriver tilldelats kommunen så utgår jag ifrån att Du avser de statliga medel som beviljades i samband med Psykiatrireformen 1995-96. Jag kan tyvärr inte svara på hur dessa använts i Nybro kommun eftersom jag tillträdde min tjänst här 2004. Min bedömning är ändå att dessa medel användes som avsågs.

När det gäller Din åsikt att personer med psykiska funktionsnedsättningar generellt sätt har det besvärligt i vardagen och har svårt att föra sin talan, så är jag böjd att hålla med Dig. Flera nationella studier visar på just detta. Jag personligen har varit med i en lång tid av förändring för denna målgrupp, från det slutna mentalsjukhuset (började 1975 i Västervik) till den öppna vården och omsorgen i såväl landsting som kommun, och som det ser ut idag. Mycket finns givetvis kvar att göra för denna målgrupp men min uppfattning är att en hel del har blivit till det bättre. Exempelvis är alla boendestödsinsatser numer avgiftsbefriade.

När det gäller det enskilda ärendet Du relaterar till så kan jag av sekretesskäl inte gå in i det, om det nu är en person vi inom Socialpsykiatrin ger insatser till. Rent allmänt kan jag säga att mina medarbetare hjälper, så långt det är möjligt, enskilda individer som har behov av det, att klä sig på ett sätt som stämmer överens med rådande årstid. Bor man i egen bostad rör man sig som alla andra medborgare på ett fritt sätt i samhället. Detta innebär att personal inte alltid kan bevaka när personer går iväg, vart man ska bege sig och hur man är klädd.

När det gäller brandskyddet på Törnvägen 9 (om det är Törnvägen 9 Du avser) så görs regelbundna brandkontroller/brandsyn där enligt regelverk. Vi uppfyller de krav som myndigheten ställer. Brandvarnare finns.

Hoppas detta ger svar på en del av Dina frågor och synpunkter.

Tack för Ditt engagemang för vår målgrupp!

Med vänlig hälsning

Tommy Pettersson

Datum för publicering | ändrad: 2016-12-19 | skapad: 2015-10-08
Webbredaktör: Eva Johansson | eva.johansson@nybro.se
Id: inlägg: 3553 - kategori: 25

Inkomna synpunkter