2015-09-07 Kommunens respons på mottaget mail

För c:a tre veckor sedan skickade jag ett mejl på ert formulär \”felanmälan olycksrisker\” angående problem med vildvuxna häckar och därmed obefintligl sikt vid vissa utfarter i Flygsfors. Väntar fortfarande på någon sorts reaktion från er som visar att ni fått mailet och att det gått vidare till rätt instans. Har på senare tid varit i kontakt med fritidsförvaltningarna i bland annat Lessebo,Tingsryd,Karlskrona Ronneby och några till. Flertalet skickade ett kvitto på mottagandet inom tio minuter och alla har svarat inom några dagar. Så varför inte Nybro?

Lillemor Edvinsson, Byggnadsinspektör har svarat

Jag vet inte vad som har gått på tok men jag hittar inte ditt tidigare meddelande.

Enligt Plan- och bygglagen är det fastighetsägarnas ansvar att se till att växtlighet på tomten inte ställer till olägenhet för boende och trafikanter.

Dessvärre har vi på myndighetsnämnden inte resurser att göra inventering av tomter i år för att göra fastighetsägarna uppmärksamma på överhängande/för hög växtlighet i gatukorsningar.

Men vi tar gärna emot information om vilken gatukorsning det gäller så kan vi göra ett riktat utskick till den fastighetsägaren som det berör.

Vänligen om ni vill återkomma vilken gata/korsning det gäller.

Med vänlig hälsning

Lillemor Edvinsson
Byggnadsinspektör

Datum för publicering | ändrad: 2016-12-19 | skapad: 2015-09-07
Webbredaktör: Karolina Persson | karolina.persson@nybro.se
Id: inlägg: 3402 - kategori: 25

Inkomna synpunkter