2015-08-10 Grönvägen campingen/ishallen

Hej. Då jag bor  på Vasagatan och har min balkong mot campingen/Grönvägen och har suttit där ganska mycket på min semester framförallt kvällar/helger har jag uppmärksammat och motorcyklar och bilister kör fruktansvärt fort…det är camping/bad med barn samt ett dagis lite längre bort (gammelgården)…i stort sett varje dag körs det i minst 80-100 cm i timmen vissa ggr. Det är väldigt oroväckande och ett under att ingen olycka har inträffat. Jag skulle vilja att det sätts dit minst två farthinder/gupp på denna väg. Vi är många boende som reagerat och förfäras över detta.!!!

Morgan Olsson, trafikingenjör har svarat

Tack för din iakttagelse av trafiksituationen!

Vi kommer utföra en trafikmätning på Grönvägen för att få en uppfattning av trafikmängd och hastigheter på gatan vid ishallen/campingen. När mätningen är utförd och vi fått resultatet kommer vi ta ställning till vad behöver göras.

Jag kommer kontakta dig när mätningen är genomförd.

Med vänlig hälsning

Morgan Olsson
Trafikingenjör

Datum för publicering | ändrad: 2016-12-19 | skapad: 2015-08-11
Webbredaktör: Karolina Persson | karolina.persson@nybro.se
Id: inlägg: 3242 - kategori: 25

Inkomna synpunkter