2015-07-11 Sänkt hastighet på Strandvägen

Sänkt hastighet på Strandvägen p.g.a. badplats, äldreboende och gång- och cykelväg. Föreslår sänkt hastighet till 30 km/h alt. väghinder.

Besvarat av Morgan Olsson

Hej
På Strandvägen har det mellan 2012 och 2014 gjorts 5 stycken mätningar av trafiken. Dessa mätningar visar att genomsnittshastigheten på gatan är 29 km/h och att andelen som kör för fort (över 50 km/h) endast är cirka 3,5% av trafikanterna. Resultatet placerar Strandvägen bland Nybros ”lugnare” gator jämfört med andra mätningar av trafiken som utförts inom Nybro tätort. Förhoppningsvis kommer hastigheten bli ännu lägre när ”Rätt fart i staden” införs i Nybro och hastighetsgränsen på nämnda gata sänks till 40 km/h.

Vänliga hälsningar
Morgan Olsson
Trafikingenjör

Datum för publicering | ändrad: 2016-12-19 | skapad: 2015-07-13
Webbredaktör: Unni Karlsson | Unni.Karlsson@nybro.se
Id: inlägg: 3215 - kategori: 25

Inkomna synpunkter