2015-07-06 Stadens gator och stenläggningar

Stadens gator och stenläggningar är fulla av ogräs. Exempelvis vid Fagerslättsskolan/Sveavägen ser det inte snyggt ut. Ger inget vidare intryck för dem som besöker Nybro stad.

Marie Leandersson har svarat

Tack för din synpunkt!
Arbetet med att ta bort ogräset har påbörjats, först med Storgatan i slutet av förra veckan och sedan följer Grönvägen, Hornsgatan och Sveavägen.

Med vänliga hälsningar
Marie Leandersson
Samhällsbyggnadschef

Datum för publicering | ändrad: 2016-12-19 | skapad: 2015-07-06
Webbredaktör: Karolina Persson | karolina.persson@nybro.se
Id: inlägg: 3207 - kategori: 25

Inkomna synpunkter