2015-06-24 Nybygge Förskola/dagis Hanemåla

Var det verkligen nödvändigt att ta ner de fantastiska popplarna mellan parkeringen och förskolan? De var vackra och gav en doftade ljuvligt. Det borde funnits utrymme även för dem!

Hej!

Vi var tvungna att ta ner trädet eftersom personalen hade det som önskemål. Trädet fällde tydligen ngt som klibbade ner på bilarna. Parkeringarna kunde inte användas optimalt under sommartid.

Träd är borttaget men ersätts med annan typ av nyplanteringar. Planteringar kommer i oktober.

Med vänliga hälsningar

Anders Johnsson och Aline Sales

Datum för publicering | ändrad: 2016-12-19 | skapad: 2015-06-24
Webbredaktör: Karolina Persson | karolina.persson@nybro.se
Id: inlägg: 3171 - kategori: 25

Inkomna synpunkter