2015-06-11 Buskar och träd

Buskar och träd skymmer sikten i gatuhörnen i bland annat Myrdahlsområdet, nu väntar vi bara på en olycka. Trafik har ökat markant sedan Friskus och Svettis kom till området därför måste det rensas upp man måste köra ut i halva gatan på några ställen för att få fri sikt.

Lillemor Edvinsson, Byggnadsinspektör har svarat

Myndighetsnämnden har inte resurser att leta reda på överhängande- och trafikstörande växtlighet.

Men om vi får exakt vilken korsning det gäller kommer vi att skicka ut riktad information till den fastighetsägare som det berör.

För att vi enkelt ska kunna hitta korsningen behöver vi de två gatunamnen på de korsande vägarna.

Med vänlig hälsning

Lillemor Edvinsson
Byggnadsinspektör

Datum för publicering | ändrad: 2016-12-19 | skapad: 2015-06-11
Webbredaktör: Karolina Persson | karolina.persson@nybro.se
Id: inlägg: 3136 - kategori: 25

Inkomna synpunkter