2015-06-09 Tåg och Buss, ny brandstation, var finns affärerna

Det borde vara billigare att åka bussen mellan Nybro och Kalmar.

Ny brandstation behövs. Att folket på brandstationen får behålla sina jobb.

Vart finns alla affärerna i Nybro, hur kan det komma sig. Fy skäms.

Lina Andersdotter, Översiktsplanerare  har svarat

Biljettpriserna är en del i den inkomst som KLT tar fram i sin budget för att kunna driva en välfungerande kollektivtrafik. Om du har fler frågor kring kollektivtrafiken ber vi dig ta kontakt med Kalmar länstrafik.

Hälsningar Lina


Magnus Lindahl, räddningschef har svarat

När det gäller brandstationen har jag fått uppdraget av politiken att anordna studieresa till ett så kallat ”blåljushus”. Detta är en station som inrymmer räddningstjänst, polis och ambulans och där man gör besparingar genom samnyttjande av lokaler och viss utrustning. Tankar hos politiker och tjänstemän om att det måste göras något finns, men det är på diskussionsstadiet nu och frågan lever.

Personalfrågan diskuteras också och den skall vara löst senast årsskiftet 2015/2016. Detta är en åtgärd kommunen måste lösa då vi fått kritik vid tillsynsbesök av Länsstyrelsen och MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap), åtgärden gäller både bemanning av stegbil samt kommunens förmåga att genomföra räddningsuppdrag


Maria Faltin, näringslivschef har svarat

Du kan ta del av det arbete som pågår och den utredning som Handels utredningsinstitutet har gjort av handeln i Nybro via denna länk  http://nybro.se/arbete-naringsliv/handelsstrategi/

Datum för publicering | ändrad: 2016-12-19 | skapad: 2015-06-11
Webbredaktör: Karolina Persson | karolina.persson@nybro.se
Id: inlägg: 3134 - kategori: 25

Inkomna synpunkter