2015-06-09 Hundrastgårdar

Inga hundrastgårdar finns. Flera bra gräsplättar för detta. Även Sveaplan kan användas?

Thomas Bergström har svarat

Jag tolkar: Eftersom du nämner Sveaplan handlar det om stadsmiljön som verksamhet. Stadsnära ”gräsplättar” är i nuläget tänkt till rekreation, lek och allmän attraktivitet.

Med vänliga hälsningar
Thomas Bergström

Stadsträdgårdsmästare

Naturenhetens har svarat

Naturenhetens svar gällande en hundrastgård vid Thebacken: ”Frågan har varit uppe till diskussion tidigare och kommer att tas ställning till i samband med översiktsplaneringen av området.”

 

Datum för publicering | ändrad: 2016-12-19 | skapad: 2015-06-11
Webbredaktör: Karolina Persson | karolina.persson@nybro.se
Id: inlägg: 3130 - kategori: 25

Inkomna synpunkter