2015-06-07 Buskar i gathörnen

Nu är det åter dags att stöta på fastighetsägarna om buskar och liknande i gathörnen i bland annat Myrdalen. Det är trafikfarligt som det är idag.

Lillemor Edvinsson, byggnadsinspektör har svarat

Myndighetsverksamheten har inte resurser i sommar 2015 för att göra en inventering av alla tomter och gator beträffande växtlighet. Men lämna gärna information om vilken gatukorsning som innebär problem så kan vi göra ett riktat utskick till de fastigheter som berörs

 

Med vänlig hälsning
Lillemor Edvinsson
Byggnadsinspektör

 

Datum för publicering | ändrad: 2016-12-19 | skapad: 2015-06-09
Webbredaktör: Karolina Persson | karolina.persson@nybro.se
Id: inlägg: 3110 - kategori: 25

Inkomna synpunkter