2015-06-04 Konstverk Pump

Har vid tidigare tillfälle 20/4, lämnat ett förslag om att flytta den gamla pumpen på Norra esplanaden till någon central plats till exempel Torget. har nu sett att man håller på att riva fastigheten den står på. Vad händer med den då?

Mottagen och under behandling

Datum för publicering | ändrad: 2016-12-19 | skapad: 2015-06-09
Webbredaktör: Karolina Persson | karolina.persson@nybro.se
Id: inlägg: 3113 - kategori: 25

Inkomna synpunkter