2015-05-18 Trafiken Storgatan- Strandvägen

Har anhörig snart 90 år gammal och inte dement- som är utomordentligt störd av trafiken och särskilt nattetid. Bilar och MC har hastigheter uppskattningsvis 80-100 km/h utanför äldreboendet Strandvägen på Storgatan i Nybro. Givetvis inte alla dag- och nattrafikanter, men i ofta förekommande fall är det utomordentligt synnerligen besvärande för boende på Strandvägens äldreboende.

Åtgärda detta för de gamlas skull!

Passerade ett äldreboende nyligen i Färjestaden. Där var högsta trafikhastigheten 30 km/h. Jag tror att trafiklagen uttrycker 30 km/h vid äldreboende!

Hjälp oss att tänka på våra äldre! Dessa är värda ett lugnt och rofyllt liv i slutet av dess levnad.

Morgan Olsson, Trafikingenjör har svarat

Tack för synpunkten!

Tråkigt att höra att er anhörige och andra boende störs av trafiken på Storgatan utanför Linnèahemmet/Strandvägen nattetid.

Buller är subjektivt och uppfattas väldigt olika av människor, vad som är starkt störande för en person kan av en annan upplevas som knappt märkbart.

Och tyvärr är det ju precis så som du säger att en del av trafikanterna ej respekterar de hastighetsbegränsningar som är satta.

Den bullerutredning som utförts i Nybro visar värden som ligger på 58-61 dB(A), vid fasaden på Linnéahemmet. Gränsvärdet för befintlig bebyggelse gäller 65 dB(A) ekvivalentnivå utomhus vid fasad.

 

Det finns både övergångsställe och gång- och cykelväg i anslutning till äldreboendet och det bedöms därför ur trafiksäkerhet/tillgänglighetssynpunkt ej motiverat med en sänkning till 30 km/h. Däremot så är tanken att ”rätt fart i staden” skall införas under året. Vilket innebär att Storgatan på den aktuella sträckan kommer få en ny hastighetsbegränsning satt till 40 km/h, en åtgärd som kommer innebära en reducering av bullrets intensitet.

Jag hoppas att denna åtgärd kommer minska obehaget för er anhörige på Linnéahemmet/Strandvägen

Med vänlig hälsning.

Morgan Olsson
Trafikingenjör

 

Datum för publicering | ändrad: 2016-12-19 | skapad: 2015-05-19
Webbredaktör: Karolina Persson | karolina.persson@nybro.se
Id: inlägg: 3035 - kategori: 25

Inkomna synpunkter