2015-05-13 Trafiken i centrum

Att låta bilar köra på gatorna i centrum är helt otroligt. De får ju inte parkera på torget. Ska dem bara få köra runt då är det helt onödigt att få biltrafik i centrum. Det finns ingen fördel med detta, bara en ful och avgasluktande stad. Skärpning!

Morgan Olsson, Trafikingenjör har svarat

Som du så riktigt påpekar så kommer det inte vara tillåtet med parkering på torget, däremot så är det tillåtet att parkera på anvisade parkeringsplatser på Storgatan och Garvare Nybergs gata.

Avsikten med att tillåta trafik i centrum är inte den att bilar endast skall köra genom centrum utan att de som tycker sig behöva skall kunna parkera i närheten av inköpsstället. Detta för att underlätta för exempelvis den som köper en skrymmande vara eller för personer som kanske har svårt för att gå längre sträckor.

Förhoppningen är att möjligheten till parkering i närheten av affärerna skall påverka handlarnas omsättning positivt och på detta sätt öka förutsättningarna för att handeln i Nybro centrum skall kunna bibehålla eller kanske till och med utöka utbudet av varor och tjänster.

Beslutet att införa ”Gångfartsområde Storgatan” under en provperiod på sex månader togs av Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden 2015-05-05.

Med vänlig hälsning.
Morgan Olsson
Trafikingenjör

 

Datum för publicering | ändrad: 2016-12-19 | skapad: 2015-05-17
Webbredaktör: Karolina Persson | karolina.persson@nybro.se
Id: inlägg: 3030 - kategori: 25

Inkomna synpunkter