2015-05-08 Biblioteket

Biblioteket borde vara öppet varje dag. Tycker det borde finnas en varuautomat eller ett café. Tycker och att det borde finnas fler tidningar.

Bibliotekschef Agneta Bennsäter har svarat

Tack för synpunkterna!

Under den senaste tiden har biblioteket gjort stora besparingar på grund av politiska beslut. Det finns ingen möjlighet att utöka öppethållandet  inom tilldelad ekonomisk ram.

Ovan nämnda besparingar påverkar också bibliotekets mediabudget och det kan vara svårt att i dagsläget utöka  antalet prenumerationer av tidningar. Men det går bra att lämna förslag till inköp av medier och eller prenumerationer direkt till biblioteket så tas de upp för vidare behandling.

En varuautomat eller ett café på biblioteket vore naturligtvis trevligt men är inte heller genomförbart just nu.

Datum för publicering | ändrad: 2017-02-02 | skapad: 2015-07-03
Webbredaktör: Therese Larsson | therese.larsson@nybro.se
Id: inlägg: 3204 - kategori: 25

Inkomna synpunkter