2015-05-06 Bio-massa från Överstatorps reningsverk

Undrar över upplägget av bio-massa från Översatorps reningsverk där flera hundra ton ligger, på en grusplan vid Smedstorps nya industriområde. Är detta lämpligt?

Är proverna tagna och vad innehåller dessa?

De ligger ju på samma grusås som Nybro tar sitt vatten ifrån. Eftersom de ligger på en grusplan så är ju läckagerisken överhängande, har Länsstyrelsen givit tillstånd till detta?

Marie Leandersson har svarat
Varken det nuvarande eller det föreslagna utökade vattenskyddsområdet berörs.

Med vänliga hälsningar
Marie

Datum för publicering | ändrad: 2016-12-19 | skapad: 2015-05-11
Webbredaktör: Karolina Persson | karolina.persson@nybro.se
Id: inlägg: 3021 - kategori: 25

Inkomna synpunkter