2015-04-22 Hastigheten på Hanemålavägen

Jag önskar att hastigheten sänks till 30 km istället som nu 50 km utanför Hanemålaskolan både på Hanes väg och Hanemålavägen. Orsaken är att det är många barn till/från skolan som passerar över gatan istället för att använda cykelvägen som de borde, tyvärr. Vid Hanemålagårdens förskola finns det farthinder som fungerar väl. Samt att det är väldigt svårt för bilisterna som kommer ut från Nettos parkering att se bilarna som kommer körande på Hanemålavägen på grund av att Nettos skyltar skymmer sikten.

Hej!

Tack för dina synpunkter.

Vad gäller Hanes väg så finns där precis som du säger en gång och cykelväg med passage under Hanes väg som barn (och vuxna) borde använda när de passerar vägen. Jag har varit i kontakt med Hanemålaskolan och fick av dem veta att de informerar barnen om att de ska använda G/C vägen till och från skolan och att de upplevde efterlevnaden av detta som god.

Tyvärr kommer det alltid finnas de som av en eller annan anledning ändå väljer att passera över vägen, men sikten vid vägen är god och en sänkning av hastigheten till 30 km/h skulle kunna uppfattas som en ”inbjudan” att passera över vägen istället för på G/C vägen.

Angående Hanemålavägen kommer mätningar av trafikmängd/hastighet utföras och därefter kommer vi ta ställning till om några åtgärder vad gäller hastighetsbegränsning eller andra hastighetsdämpande åtgärder bedöms som nödvändiga.

Med vänliga hälsningar
Morgan Olsson
Trafikingenjör

Datum för publicering | ändrad: 2016-12-19 | skapad: 2015-04-22
Webbredaktör: Karolina Persson | karolina.persson@nybro.se
Id: inlägg: 2915 - kategori: 25

Inkomna synpunkter