2015-04-13 Biltrafik centralt

Köpmännen/kvinnorna anstränger sig till det yttersta för att få fler kunder. I sin desperation vill de ha biltrafik i centrum. Undertecknad anser att detta är fel väg att gå. Folk behöver frisk luft och motion och i Nybro är inte avstånden så stora utan att folk måste kunna gå några steg för att komma till affärerna!

Parkeringsplatser finns det gott om på gångavstånd.Trots att det har varit bilfritt i några år så har det hänt att cyklister och fotgängare har blivit påkörda av bilister, det vill säga bilister som förhoppningsvis har haft tillstånd att köra i centrum. Om det åter skulle bli tillåtet att köra centralt så kommer antalet olyckor att öka!

Plantera istället mer träd och växter i centrum för att rena luften och för att ha något vackert att titta på. På detta sätt kan centrum bli mer levande. Att påstå att centrum skulle bli mer levande med fler bilar är det väl ingen mer än köpmännen/kvinnorna som tror på? Möligen kan centrum då bli en \”stenöken\” med avgaser istället för oaser! Köpmännen/kvinnorna måste väl förstå att man inte kan lösa handelns problem på detta sätt?! Om kundkretsen skall bli större så måste priserna sänkas, det måste finnas valfrihet,(både billiga och dyra varor med kvalitét), och köpmännen/kvinnorna måste tänka efter vad kunderna egentligen vill ha och se till att de får det på ett miljövänligt sätt. Varför inte sälja miljövänliga varor, t ex kläder av ekologisk bomull mm eller andra miljövänliga varor? Använd Er fantasi och anlägg fler cykel/gångvägar. Ta bort bilarna från centrum och nära bostäder och gör Nybro till en levande stad med en levande stadskärna och levande människor som inte dör av alla avgaser, utsläpp och förstelnade, föråldrade tankegångar!

Vi måste få fler arbetstillfällen till Nybro så att folk har råd att handla. Miljövänliga företag som tillverkar miljövänliga varor är ett hållbart framtidskoncept som kan synas i sömmarna, eko-kläder,varor är inne just nu och hör framtiden till. Människohandel vill vi däremot inte ha!

Karin Thyberg har svarat 2015-04-29

Utifrån handelns, och vidare politikernas önskemål, har vi valt att föreslå det nu gällande gågatuområdet som gångfartsområde, där trafiken-även cyklar- sker på gåendes villkor. Man får alltså inte köra fortare än gångfart och föraren har väjningsplikt mot gående. Detta är ett försök och meningen är att det ska pågå i åtminstone 6 månader.

Vi får se hur försöket utvecklas och hoppas att bilisterna tar sitt ansvar och anpassar sig till de tider man får köra, de parkeringar som kommer att finnas och att man kör med tanke på boende och oskyddade trafikanter.

 

Vad gäller anläggandet av gång- och cykelbanor pågår just nu arbetet med två sådana projekt; Resebovägen och sträckan mellan Gårdsvägen och korsningen Norra vägen/Madesjövägen. Dessa blir klara nu i maj. Vår förhoppning är att vi ska kunna fortsätta med anläggandet av flera gång- cykelbanor framöver enligt vår nya gång- och cykelplan.

 

Vänliga hälsningar
Karin Thyberg

Gatuchef

 

Datum för publicering | ändrad: 2016-12-19 | skapad: 2015-04-14
Webbredaktör: Karolina Persson | karolina.persson@nybro.se
Id: inlägg: 2879 - kategori: 25

Inkomna synpunkter