2015-04-07 Säg ifrån när det gäller miljön

Kan inte Nybro kommun vara lite mer rakryggade och säga ifrån när det gäller miljön? Komma med mesiga råd när det gäller biltvätt?! Ingen bryr sig-Varenda villaägare (nästan) tvättar och avfettar sin bil på garageuppfarten, som rinner ner i dagvattenbrunnarna!
Förbjud detta- är ni för mesiga och inte vågar?

Har ni restriktioner angående tomgångskörning? jag har i alla fall inte sett några skyltar. Andra kommuner upplyser sådant vid kommungränserna.

Rikard Tillback, miljöinspektör har svarat

Hej och tack för dina synpunkter!

När det gäller biltvätt på gatan finns det tyvärr ingen snabb lösning på problemet. Det kommunerna har att stötta sig mot är just rådgivning i denna fråga. Rådet vi ger är att man bör tvätta bilen i en tvätthall, alternativt på gräsmattan. Naturvårdverket har kommit ut med en vägledning åt kommunerna för hur man kan hantera problemet, du kan läsa mer genom att följa länken. Man kan bland annat läsa att det inte finns någon laglig grund för ett generellt förbud, utan kommunen får besluta i enskilda fall.  http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Ovriga-vagledningar/Biltvatt-pa-gatan/

Tomgångskörning är endast tillåtet i 1 minut enligt de lokala hälsoskyddsföreskrifterna. Efter en kontakt med Trafikverket för ett par år sedan fick vi till svar att kommuner inte får sätta upp sådana skyltar.

Har du fler frågor är du välkommen att kontakta mig.

Med vänlig hälsning

Rikard Tillback

Datum för publicering | ändrad: 2016-12-19 | skapad: 2015-04-14
Webbredaktör: Karolina Persson | karolina.persson@nybro.se
Id: inlägg: 2880 - kategori: 25

Inkomna synpunkter