2015-04-07 Nyttjande av kommunens resurser

  • Träd som sågas ner hos kommunens personal när dom ändå är i närheten. Sen kör dom även bort det…
  • Kör hem björkar till kommunens personal (ved).
  • Jobbar hemma med kommunens maskiner på arbetstid (mindre traktorer).
  • Plogar/skottar hemma hos sig själva på arbetstid.

Lite exempel på vad sker om dagarna i kommunen. Kan en vanlig kommuninvånare utnyttja samma service?

Christer Thomasson har svarat

För att kunna besvara i detalj, krävs mer uppgifter. Dock är kommunens personal informerade om och väl medvetna om vilka regler som gäller. Inga privata arbeten eller dito ärenden får ske på arbetstid. Kommunens maskiner och utrustning får inte nyttjas för privat bruk. All material (inkl. träd) är kommunens egendom och det finns klart anvisade platser var sådant materialet skall placeras.

Med vänliga hälsningar
Christer Thomasson

Datum för publicering | ändrad: 2016-12-19 | skapad: 2015-05-04
Webbredaktör: Karolina Persson | karolina.persson@nybro.se
Id: inlägg: 2969 - kategori: 25

Inkomna synpunkter