2015-04-01 Besparingar i Kulturskolan

Kultur skolan är mycket viktig för de barn och ungdomar som inte är idrotts intresserade. Ledarna och pedagogerna är fantastiska på att ta hand om barnen/ungdomarna. Ska ni i kommunen satsa på idrotts anläggningar SKA NI ÄVEN SATSA PÅ ICKE IDROTTANDE UNGDOMAR !

Det är viktigt för kultur skolans elever att få träffa kamrater med samma intresse !! De blir sedda och får bra själv känsla!! Vad ska de göra på fritiden om kultur skolan försvinner ???????????????????

Hälsningar Skattebetalande Mamma (som varit med och betalat alla idrotts anläggningar).

Karin Heideman, ordförande i Lärande- och kulturnämnden har svarat:

Kulturskolan fyller en viktig funktion för våra barn och ungdomar. Vi väljer därför att lägga resurser på denna verksamhet.  Det finns inga planer i dagsläget på att lägga ner den. De fattade besluten innebär en minskning av tilldelade medel.

Nämnden har beslutat om att fler undervisningstillfällen sker i grupp och att två kurser får läggas ner. Musikalkursen och fiolundervisning. Alla annan verksamhet kommer att finnas kvar. Det vill säga all övrig instrumentundervisning, sång, dans och bild.

Det finns även ett antal ensembler där man spelar tillsammans. De flesta eleverna som gick på Musikalkursen, deltar även i annan undervisning. Fiolundervisningen får läggas ner då det är svårt att rekrytera lärare. Vårt mål är att ha en bred verksamhet med hög kvalité . Det finns idag över 300 elever i verksamheten och vår ambition är att det skall så förbli.

Datum för publicering | ändrad: 2017-02-02 | skapad: 2015-04-09
Webbredaktör: Therese Larsson | therese.larsson@nybro.se
Id: inlägg: 2864 - kategori: 25

Inkomna synpunkter