2015-03-02 Trafiken på Norra vägen

Det var olyckligt att Norra Vägen byggdes dels på grund av alla miljöfarliga utsläpp från bilar och lastbilar samt att den ligger för nära bostäder vilket är farligt för människors hälsa! Hjärt- och lungsjukdomar ökar i anslutning till hårt trafikerade vägar och barn är särskilt utsatta! Dieselavgaser kan ta sig långt ner i lungorna och skada dessa. Jag har märkt att jag har fått mer astma/allergi t ex. Filterna till mina ventiler blir kolsvarta nästan direkt efter rengöring, ombyte, liksom luftrenaren! Jag har aldrig i mitt liv sett så många lastbilstransporter som nu och detta är oroväckande! Kan inte kommunen omdirigera dessa transporter och ha dem på järnvägarna istället? Men det är väl inte helt lätt att lägga transporterna på järnvägarna förrän de har blivit ombyggda, upprustade och mångfaldigats. Alliansen eftersatte ju underhållet på järnvägarna. Nu är det på G med den nya regeringen! . Men allt tar tid. Att lastbilarna har ökat beror bl a på att de hittills har sluppit betala avgifter för att köra på svenska vägar. Däremot får svenska åkerier betala för att köra i Tyskland och i Schweiz. Jag hoppas att Nybro kommun kan göra något för att omdirigera lastbilstrafiken på Norra Vägen snarast! Det händer ofta olyckor där också. Ser ambulanser köra med blåljus nästan varje dag!

Karin Thyberg, gatuchef har svarat 2015-03-09

Hej och tack för synpunkten!

Innan Norra vägen byggdes gick trafiken genom centrala Nybro. Att bygga Norra vägen medförde att merparten av trafiken kunde flyttas bort från de centrala delarna där de flesta bor eller vistas.

Tyvärr kan inte kommunen omdirigera lastbilarna så att dessa hamnar på järnvägen. Däremot kan vi se till att uppmuntra till att man i större utsträckning lägger över trafiken på järnväg. Nybro kommun har investerat i två industrispår och förhoppningen är att fler ska finna att  detta är ett bra miljöval.

Med vänlig hälsning
Karin Thyberg

Datum för publicering | ändrad: 2016-12-19 | skapad: 2015-03-04
Webbredaktör: Karolina Persson | karolina.persson@nybro.se
Id: inlägg: 2752 - kategori: 25

Inkomna synpunkter