2015-03-02 Övergångsställen

Har tidigare haft synpunkter på övergångsstället vid korsningen Stortatan/Tunnelgatan. Där kör bilister för fort, de stannar oftast inte trots att de skall lämna företräde. Trots detta har kommunen fortfarande inte gjort något åt detta, vilket är anmärkningsvärt! En annan farlig korsning finns vid Dr Sandbergs Gata/Bangatan där bilisterna nästan aldrig stannar! Det kanske delvis kan bero på att lämna företrädesmarkeringen inte syns. Jag föreslår att kommunen gör nya markeringar på båda platserna m fl så att de syns och det finns säkert mer som kommunen kan göra för att förhindra olyckor!

Thomas Nilsson, Gatuingenjör har svarat 2015-03-04

Här kommer ett svar angående dina synpunkter på övergångsställena vid Storgatan/Tunnelgatan samt Dr Sandbergs gata/Bangatan. Du skriver att bilisterna kör fort och inte stannar trots att de ska lämna företräde för gående samt att vägmarkeringarna syns dåligt.

Enligt trafikförordningen har fordonsförare väjningsplikt mot gående som gått ut på eller just skall gå ut på ett övergångsställe. Att en del förare inte respekterar trafikregler har kommunen svårt att göra något åt utan det är en fråga för polisen.

När det gäller övergångsstället Storgatan/Tunnelgatan har vi nyligen monterat en varningstavla i backen upp mot Storgatan för att fordonsförare ska uppmärksamma att där finns ett övergångsställe efter kurvan.

Vägmarkeringarna på våra gator slits väldigt hårt under vintern beroende på plogning, halkbekämpning och inte minst slitaget från dubbdäcken. Vi gör en översyn varje år och förbättrar och kompletterar markeringarna där så behövs. Arbetet måste utföras under den varma årstiden för att det ska fästa ordentligt i underlaget och hålla bättre och ytan ska dessutom vara torr vilket innebär att dessa åtgärder kommer lite längre fram under året.

 

Med vänlig hälsning

Thomas Nilsson

 

Datum för publicering | ändrad: 2016-12-19 | skapad: 2015-03-04
Webbredaktör: Karolina Persson | karolina.persson@nybro.se
Id: inlägg: 2751 - kategori: 25

Inkomna synpunkter