2015-03-02 Byggplaner på Awestomten

Har tidigare lämnat in förslag på vad man kan använda tomten till men har inte fått något gehör för detta. Det jag föreslog då var att man skulle använda tomten till att plantera mer träd, dels för att rena luften längs den trafikerade Grönvägen, dels för att de omkringboende skulle ha någon vacker natur att vila ögonen på. Det står i nuläget fyra fruktträd kvar på tomten och jag vill som sagt se mer träd och buskar där! Det har också visat sig att om man bygger flerbostadshus så står det för lika stora utsläpp av växthusgaser som att värma upp det färdigbyggda huset i 50 år, konstaterar forskare på KTH(Kungliga Tekniska Högskolan), som har gjort en sk livscykelsanalys. När det handlar om passivhus som drar mindre energi står byggprocessen för nära hälften av utsläppen. Tidigare räknade man med att byggandet stod för 15-20% av klimatpåverkan. Forskarnas slutsats är att det kan vara ! värdefullt att bevara och renovera slitna bostadsområden hellre än att bygga nytt!

Om kommunen väljer att bygga bostäder trots att det inte är miljövänligt, är det önskvärt att man bygger så att människor kommer så nära naturen som möjligt och helst med miljövänliga material, t ex trä och bygger allergivänliga hus. Hörde på radion i morse att i vissa kommuner behövdes inte ens sopbilar då man ordnat det på annat sätt.

Lina Andersdotter, översiktsplanerare har svarat 2015-03-04

Kommunfullmäktige antog 2001-09-26 detaljplan för Sveaplan. Detaljplanen vann laga kraft 2012-06-11. Enligt detaljplanen tillåts bostäder och centrumändamål  i fyra våningar på de s.k. Awes-fastigheterna, Skomakaren 2 och 14 i fem våningar. Fastigheterna ägs i dagsläget av NBAB.  Fastigheten som Coopbyggnaden finns på,  Ängen 2,  är privatägd.

Enligt den fördjupade översiktsplaner för Nybro stad ska en allé planteras längs Grönvägen.

Med vänliga hälsningar
Lina

Datum för publicering | ändrad: 2016-12-19 | skapad: 2015-03-04
Webbredaktör: Karolina Persson | karolina.persson@nybro.se
Id: inlägg: 2754 - kategori: 25

Inkomna synpunkter