2015-01-27 Hastighetsbegränsningar vid Vasagatan

Vi bor på  Skånegatan i västeräng, det stora barnet går på gammelgårdens förskola . Varje vecka går vi längs med vasagatan eller västeränggatan, förbi skolan och sedan vidare på vasagatan. Fram och tillbaka, två gånger.

Mellan korsningarna Eriksgatan/Vasagatan och Gustavsgatan/Vasagatan är det en väldigt snäv kurva som kommer lite plötsligt och bilarna saktar inte alltid ner.

På sommarhalvåret är det inga problem eftersom det är en bra bit gräs att gå på bredvid vägen, men nu när snön kommit tar vallarna allt för stor plats och vi vågar inte längre gå där. Bilister visar sällan hänsyn och vid halka på vägarna är det som en dödsfälla.

Ett gupp, lite varningsskyltar, en trottoar, sänkt hastighet eller vad som helst. Någonting måste man kunna göra för att få trafikanterna att sakta ner så man kan gå någorlunda säkert med sina barn.

Morgan Olsson trafikingenjör har svarat

Jag har varit på plats vid Vasagatan och området kring de nämnda korsningarna idag, och jag förstår ditt bekymmer vid kurvan på mellan korsningarna på Vasagatan. Tyvärr är det ju så att inte alla trafikanter respekterar de hastighetsbegränsningar som är satta.
Det har utförts trafikmätningar avseende antal och hastighet på fordon just på denna sträcka, och resultaten visar att ca 10 % av trafikanterna kör för fort på sträckan. De krav vi har för att dessa mätningar skall resultera i ett fysiskt hinder så som ett farthinder eller dyligt är att minst 15 % av trafikanterna överstiger hastighetsbegränsningarna.
Under 2015 kommer troligtvis en ny hastighetsplan att genomföras inom kommunen vilket kommer innebära att hastigheten på nämnda sträcka kommer sänkas från dagens 50 km/h till 40 km/h förhoppningsvis kommer detta få genomslag på den hastighet bilisterna håller på sträckan och på så sätt göra vägen säkrare för gång och cykeltrafikanter.

Mitt förslag är att då det ligger snö och snövallar längs vägen skulle ni kanske kunna ta den alternativa vägen över Eriksgatan och Gustavsgatan och på detta sätt undvika kurvan på Vasagatan, jag har mätt den alternativa vägen och den är endast ca 20 meter längre än den väg ni går idag.

Jag gick själv runt kvarteret idag och tycker att den alternativa vägen över Eriksgatan och Gustavsgatan känns betydligt säkrare att gå då sikten är bättre här.

Med vänliga hälsningar
Morgan Olsson

Datum för publicering | ändrad: 2016-12-19 | skapad: 2015-01-27
Webbredaktör: Karolina Persson | karolina.persson@nybro.se
Id: inlägg: 2633 - kategori: 25

Inkomna synpunkter