2015-01-22 Efter snöskottning kommer snöplogen

Efter snöskottning kommer snöbilen!

Det är TRÅKIGT när man skottat sin garageväg ut till väg och vägen till egen Brevlåda. Då kommer Nybro kommuns Vägplog!
Och lägger STORA högar framför garageuppfarten och framför Postlådan.

Det tråkiga ÄR- att en KUNNIG, HUMAN vägplogare KAN OM HAN VILL vrida skyfflen, så att Inga stora klumpar kommer för garageinfarten Det KUNDE förra årets plogare! Han VAR DUKTIG!

I går fick jag ta bort, snön.I dag kom Snösvängen igen! Nu orkar jag inte mer!
Vad ÄR mitt ANSVAR mot POSTEN? Vad Är mitt ansvar som husägare?
KSRR skriver t.ex. ”Väg mellan sopbil och kärl skall vara skottad och sandad och fri från snövallar”
Min fråga till Nybro kommun är:
Vad är mitt ansvar som husägare?
Är det rimligt att en husägare (pensionär) skall manuellt få bort stora, tunga snöblock på flera hundra kilos vikt?
Nu får snöklotet ligga kvar!
Det kan inte vara mitt ansvar att skotta kommunal väg?

Karin Thyberg, gatuchef har svarat

Hej!
Ja, man blir allt bra förbannad på snön! Speciellt om den är blöt och tung och jag förstår din frustration.
Ditt ansvar som husägare är ”…att avlägsna snö och is som är till olägenhet för gångtrafiken och att vid halka skyndsamt sanda gångbaneutrymmet eller….”. Förutom att skotta sin egen infart ska man även skotta ett utrymme utanför hela fastigheten! Det är helt OK att skotta och sanda ”utanför” snövallen. Se mer på ”Lokala föreskrifter för gångbanerenhållning i Nybro kommun” ,  http://nybro.se/politik-kommun/styrdokument-lagar/reglementen-forfattningssamlingar/

I valet av att ha moddiga och sliriga vägar som sedan fryser på och gör dessa nästan oframkomliga, väljer vi hellre att modda av dessa gator och ta bort snöblasket. Vi vet att det blir synpunkter på tunga och blöta snövallar, men vi kan tyvärr inte rensa upp vid varje infart. Jag är övertygad att den som kör snöplogen försöker göra det bästa för de boende. Förra årets vinter var förhållandevis bra och vi hade inte så mycket tung och blöt snö som vid detta tillfälle.
För att KSRR, posten mm ska komma fram är det naturligtvis i ditt eget intresse att skotta och sanda för dem. Om det är rimligt som pensionär att skotta beror på en själv, men ibland kan det finnas goda grannar som man kan ta hjälp av.

Med vänliga hälsningar

Karin Thyberg
Gatuchef

Datum för publicering | ändrad: 2016-12-19 | skapad: 2015-01-28
Webbredaktör: Karolina Persson | karolina.persson@nybro.se
Id: inlägg: 2637 - kategori: 25

Inkomna synpunkter