2015-01-16 Stigar i Joelskogen

Tack för en trevlig konsert, det är alltid roligt när det händer något i våra kranssamhällen som visar på att samarbete ger resultat. Tar dig på orden och sänder över en karta där kommunen kan göra en insats för oss hundägare och övriga skogsvandrare. Avsnitt märkt A är det jag talat med dig om förut och är ett ganska besvärligt avsnitt med rötter som ligger upp till 10 cm över markytan och ganska tätt. Avsnitt B är inte så farligt men om man är i närheten så varför inte. Avsnitt C är en backe som i sin förlängning leder ut till Grönvägen och är lite besvärlig allra helst när det finns ett tunt snötäcke som döljer rötterna i backen. Att åtgärda den är nog lite besvärligt antar jag, utan att vara expert, att grus har svårt att få fäste på det lutande planet. Om kommunen skulle få en skänk från ovan i något oklart sammanhang så vore det ju utmärkt om den eller delar av den kunde läggas som en trappa i backen liknande den som finns vid brofästet i Linneasjöns norra del. (Karta finns att tillgå vid efterfrågan)

Stefan Björn, kommunekolog har svarat

Tack för de synpunkter du lämnat till gatuchefen om att stigarna i Joelskogen behöver förbättras för hundägare och övriga skogsvandrare. Den karta du bifogade visar tydligt önskemålen. Kommunen planerar att under de närmaste åren förbättra tillgängligheten i området omkring Linneasjön. Vi kommer då att ta med dina synpunkter i denna översyn av tillgängligheten. I dagsläget är det oklart när översynen påbörjas, men vi hoppas att de första förbättringarna kan genomföras redan i vår.

Med vänliga hälsningar

Stefan Björn

Datum för publicering | ändrad: 2016-12-19 | skapad: 2015-01-27
Webbredaktör: Karolina Persson | karolina.persson@nybro.se
Id: inlägg: 2635 - kategori: 25

Inkomna synpunkter