2016-04-18 Fråga om nyanlända får lära sig något om trafikregler

Frågan ställd till Centerpartiet, Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet, Moderaterna, Kristdemokraterna, Miljöpartiet, Folkpartiet och SPI Välfärden.

Jag undrar om de nyanlända som kommer till Nybro får lära sig något om trafikvett här i Sverige. Jag upplever att så inte är fallet, för Algatan och dess omnejd används som en lekplats för cyklande barn. Ofta två på varje cykel. Jag bara väntar på att det ska hända något.

Peter G

2016-04-18 SVAR FRÅN JIMMY LOORD (Kd)

Det pågår ett arbete i kommunen med att systematiskt informera våra nyanlända om det svenska samhället och hur man förhåller sig. Som ordförande i individ- och familjenämnden, med ansvar för vår s.k. Integrationsplattform och vår Samhällsorientering ska jag se om trafikregler också kan bli en del av utbildningsmomentet. Jag är också beredd att ta initiativ till en skrivning till asylboendena i kommunen för att uppmana till en tydligare information till de boende om våra trafikregler.

2016-04-20 SVAR FRÅN CHRISTINA DAVIDSON (C)

Vi har försökt ta reda på vilken trafikundervisning våra invandrare får när de kommer till Sverige. Pågående aktiviteter som vi känner till är:

Glasriket Running Club anordnar i samarbete med Nybro kommun en cykelutbildning för nyanlända kvinnor. I utbildningen ingår också trafikinformation.

Nybro kommun finns på plats för att informera på en familjedag i Orrefors (22/5). Dagen vänder sig till alla och inte bara nyanlända.

Vissa nyanlända får information om trafikregler och trafikvett i skolan.

Civilsamhället gör en del insatser med att utbilda nyanlända om trafikregler.

Projektet ”Plattform Nybro” som vänder sig till de personer som befinner sig i etableringsfasen, kommer att ha information om trafikregler och trafikkunskap i sitt upplägg framöver.

Viss information (samhällsinformation) ges av Migrationsverket vid asylboendena. Även personal som jobbar vid asylboendena uppger att de informerar lite grann om trafikreglerna.

Vår bedömning är nog att det inte skulle skada med ytterligare satsningar kring trafikregler, det gäller även våra svenska medborgare.

2016-04-25 SVAR FRÅN MARTINA ARONSSON (S)

När man kommer som asylsökande till Sverige, så är det Migrationsverket som ansvarar för den information och utbildning som man får under asyltiden. Kring denna har vi dålig kunskap.

Det är först när man får uppehållstillstånd som kommunen får ett ansvar, på gott och ont. Då har kommunen satt ihop ett koncept som heter Plattform Nybro, där man ger grundläggande information kring samhällets funktioner och strukturer så som trafikvett.

Vi Socialdemokrater här i Nybro tycker att det vore bra att komma in i processen tidigare, dock måste vi använda våra resurser på ett bra sätt, så att vi kan göra ett bra jobb med de åtagande som vi måste klara.

Frågan är inte enkel men angelägen och vi tar med detta i det fortsatta arbetet med att förbättra integrationsarbetet i Nybro.

2016-04-26 SVAR FRÅN PIA ERIKSSON (V)

Migrationsverket ger en del information, även personalen på boendena ger viss information. Det skulle säkert behövas mer. Detta gäller ju även i våra skolor. Där har ju trafikinformationen dragits ner.

Datum för publicering | ändrad: 2016-10-31 | skapad: 2016-04-18
Webbredaktör: Marianne Nilsson | marianne.nilsson@nybro.se
Id: inlägg: 4104 - kategori: 247