Vad klappar ditt Nybrohjärta för?

Åt vilket håll ska Nybro kommun gå? Vad är unikt för platsen vi bor och verkar på? Vad drömmer vi om?

Just nu ser Nybro kommun över sin vision – något som ska prägla kommunens arbete i många år framöver. I det arbetet behöver vi Din åsikt som kommuninvånare. Du kommer få möjlighet att tycka till om vart Nybro kommun ska sikta.

 Fyll i enkäten om Nybros framtid här

För den som inte har tillgång till internet finns enkäter pappersform på kommunens medborgarkontor, på biblioteket och i bokbussen.

Kom och prata med oss!

Vill du diskutera vår kommuns framtid med företrädare från kommunen? Vi finns på plats på följande ställen:

16/3 Öppna förskolan kl 9-11

23/3 Åkrahäll kl 9.30 -10.30

27/3 Biblioteket kl 14-18

28/3 Coop Alsterbro kl 16-18

28/3 Örsjö Byalags årsmöte, Örsjö skola, kl 18.30

29/3 Orrefors Samhällsförenings årsmöte, Orrefors hotell. kl 18.30

30/3 Torget, Nybro, kl 12-14

31/3 Jutegården, kl 10-13

 

Välkommen att vara med och påverka!

Relaterat: Kontaktuppgifter för: Vad klappar ditt Nybrohjärta för?

Datum för publicering | ändrad: 2017-03-21 | skapad: 2017-02-24
Webbredaktör: Allmän nyhetsredaktör | nyheter@nybro.se
Id: inlägg: 4965 - kategori: 137

Framtid & Utveckling

  Översiktplan - Revidering pågår!

Under 2015 genomfördes första etappen av översiktsplanearbetet med inventeringar och medborgardialoger i kommunens orter. Vi hoppas att alla som kände [...]

  Vindbruksplan och Bullerfria områden 2015

Vindbruksplanen samt planen för Bullerfria områden är tematiska tillägg till Översiktsplanen från 2007, Syftet med översiktsplanerna är att ge en helhetsbild av kommunens framtida planering. Dokumenten är strategiska och långsiktiga och ska fungera som en vägledning för att bygga ett hållbart samhälle för människa och miljö.

  Gång- och cykelplan 2015

Gång- och cykelplanen hjälper oss med vilka cykelvägar som ska byggas ut, vilka cykelvägar som är prioriterade och resonerar även [...]

  Översiktsplan 2007

Översiktsplan för Nybro kommun antogs av kommunfullmäktige den 18 juni 2007. Översiktsplanen beskriver hur de allmänna intressena ska tillgodoses för [...]