Vad klappar ditt Nybrohjärta för?

Nu finns ett förslag till vision! Den är nu skickad ut till olika instanser på remiss. Vill du också säga din åsikt om förslaget? Skicka ett mail till  vision@nybro.se

Här skapar kreativa människor förutsättningar för ett rikt och meningsfullt liv

Ett enkelt vardagsliv med atmosfär av närhet, gemenskap och design lyfter oss mot framtiden! Med nytänkande, kultur och formgivning öppnar vi oss mot världen. Vatten, skog och landskap inspirerar till aktivt liv och rekreation. Mångfald, tolerans och medmänsklighet präglar samvaron. Här finns livet!

Vi berikas av våra miljöer och starka näringar som formats av historien med glasbruk, industri, jord- och skogsbruk. Vi är stolta över nytänkande, kultur och formgivning som sätter Nybro kommun på kartan både lokalt och globalt.

Med mångfald av människor, föreningar och näringar är mänskliga värden, närhet och meningsfull fritid viktiga ingredienser för ett bra liv. Vi tror på människan och hållbar framtid!

Inneboende kreativitet och skaparlust tas tillvara och gemensamt formar vi ett rikt och meningsfullt liv tillsammans. Nybro är platsen där historia möter framtid i en småländsk atmosfär av tradition och påhittighet. Vi är naturligt trygga i att framgång kommer ur den kluriga envisheten som lett oss hit och bär oss framåt. Vi är visionärer med fötterna på jorden. Kom med du också!

Hur kom visionsförslaget till?

Visionsförslaget har tagits fram efter en dialogfas med både enkäter och möten. Resultaten av detta har sammanställts av en projektgrupp. Visionens första mening är framtagen av en parlamentarisk beredning.

Texten bearbetades sedan av Jan Darrell, Mikael Svanström och Christina Davidson. Mikael och Christina är de som slutligen lagt fram det förslag de vill bjuda in fler att diskutera.

Välkommen med dina tankar och önskemål! Vi behöver din synpunkt senast den 22 juni. Skicka ett mail till  vision@nybro.se

I september och oktober är tanken att ärendet kommer upp för beslut i först Kommunstyrelsen och därefter Kommunfullmäktige.

Den här sidan uppdateras efterhand. Tack så länge!

Relaterat: Kontaktuppgifter för: Vad klappar ditt Nybrohjärta för?

Datum för publicering | ändrad: 2017-07-18 | skapad: 2017-02-24
Webbredaktör: Allmän nyhetsredaktör | nyheter@nybro.se
Id: inlägg: 4965 - kategori: 137

Framtid & Utveckling

  Översiktplan - Revidering pågår!

Under 2015 genomfördes första etappen av översiktsplanearbetet med inventeringar och medborgardialoger i kommunens orter. Vi hoppas att alla som kände [...]

  Vindbruksplan och Bullerfria områden 2015

Vindbruksplanen samt planen för Bullerfria områden är tematiska tillägg till Översiktsplanen från 2007, Syftet med översiktsplanerna är att ge en helhetsbild av kommunens framtida planering. Dokumenten är strategiska och långsiktiga och ska fungera som en vägledning för att bygga ett hållbart samhälle för människa och miljö.

  Gång- och cykelplan 2015

Gång- och cykelplanen hjälper oss med vilka cykelvägar som ska byggas ut, vilka cykelvägar som är prioriterade och resonerar även [...]

  Översiktsplan 2007

Översiktsplan för Nybro kommun antogs av kommunfullmäktige den 18 juni 2007. Översiktsplanen beskriver hur de allmänna intressena ska tillgodoses för [...]