Vad klappar ditt Nybrohjärta för?

Åt vilket håll ska Nybro kommun gå? Vad är unikt för platsen vi bor och verkar på? Vad drömmer vi om?

Just nu ser Nybro kommun över sin vision – något som ska prägla kommunens arbete i många år framöver.

Under våren har vi genom enkäter och möten fått in många synpunkter och tankar kring Nybro kommun och vår framtid. Vi vill verkligen tacka för det engagemang vi mött! Vi är också mycket tacksamma över att viljan att påverka och säga sin synpunkt finns i alla åldrar och i hela kommunen!

Nu pågår arbetet med att sammanställa allt det material vi fått in. Detta använder vi sedan för att formulera ett förslag till vision för vår kommuns framtid. Den 8 maj kommer en parlamentarisk beredning, där alla partier som representeras i Kommunfullmäktige ingår, tillsammans med kommunalråd och oppositionsråd sitta ner och bearbeta materialet och föreslå en visionstext.

I slutet av maj kommer förslaget sedan gå ut på remiss, I september och oktober är tanken att ärendet kommer upp för beslut i först Kommunstyrelsen och därefter Kommunfullmäktige.

Den här sidan kommer uppdateras efterhand. Tack så länge!

 

Relaterat: Kontaktuppgifter för: Vad klappar ditt Nybrohjärta för?

Datum för publicering | ändrad: 2017-05-02 | skapad: 2017-02-24
Webbredaktör: Allmän nyhetsredaktör | nyheter@nybro.se
Id: inlägg: 4965 - kategori: 137

Framtid & Utveckling

  Översiktplan - Revidering pågår!

Under 2015 genomfördes första etappen av översiktsplanearbetet med inventeringar och medborgardialoger i kommunens orter. Vi hoppas att alla som kände [...]

  Vindbruksplan och Bullerfria områden 2015

Vindbruksplanen samt planen för Bullerfria områden är tematiska tillägg till Översiktsplanen från 2007, Syftet med översiktsplanerna är att ge en helhetsbild av kommunens framtida planering. Dokumenten är strategiska och långsiktiga och ska fungera som en vägledning för att bygga ett hållbart samhälle för människa och miljö.

  Gång- och cykelplan 2015

Gång- och cykelplanen hjälper oss med vilka cykelvägar som ska byggas ut, vilka cykelvägar som är prioriterade och resonerar även [...]

  Översiktsplan 2007

Översiktsplan för Nybro kommun antogs av kommunfullmäktige den 18 juni 2007. Översiktsplanen beskriver hur de allmänna intressena ska tillgodoses för [...]