Torghandel

I Nybro har vi en mycket välbesökt torghandel varje tisdag, torsdag och lördag.

På torget finns cirka 20 fasta platser i varierande storlek som kan hyras på helår.
Vissa platser kan också hyras per dag.

Fast årsplats
3×4 meter
2 375 kronor/år

Fast årsplats
6×4 meter
4 751 kronor/år

Tillfällig torgplats
3×4 meter
116 kronor/dag

Tillfällig torgplats
6×4 meter
233 kronor/dag

Här finner du  en Torghandelskarta över årsplatser på Nybro salutorg. De vita rutorna är lediga årsplatser.

 

  Lokala ordningsföreskrifter för torghandel 2014 – PDF-fil (340 kB)

  Torgkarta-2016 – PDF (162 KB)

  Taxa-2017 – PDF (242 KB)

 

 

 

 

Relaterat: Kontaktuppgifter för: Torghandel

Datum för publicering | ändrad: 2017-01-10 | skapad: 2014-11-10
Webbredaktör: Karolina Persson | karolina.persson@nybro.se
Id: inlägg: 1348 - kategori: 141

Stadsmiljö & Parker

  Parker, torg och lekplatser

Vad kommer årets sommarblomsprogram att visa? Det kommer att visa på ett färgtema i blått och rosa. Rosa för flickor [...]

  Projektet "Bi-drag"

Bi-drag” i Nybro Nybro kommun anlägger mellan åren 2014-2015 rabatter för pollinerande insekter vid Tunnelgatan, Bolanders park, Badhusparken och Ljungdahlsparken. [...]

  Torghandel

I Nybro har vi en mycket välbesökt torghandel varje tisdag, torsdag och lördag. På torget finns cirka 20 fasta platser [...]

  Träd i stadsmiljö och parker

Kännetecknas av träd i hårdgjorda miljöer som t.ex. gator, torg och bostadsgårdar eller träd i parkmiljöer på gräsytor eller i [...]

  Värdefulla träd

Träd, framför allt ädellövträd, är viktiga livsmiljöer för ett stort antal växter och djur. Eklandskapet i Kalmar län är mycket värdefullt även i ett internationellt perspektiv.

  Badhusparken

Badhusparkens har sedan våren 2010 varit föremål för omfattande åtgärder för att bli en attraktiv park. Parken ska vara lätt [...]

  Bolanders park

Området söder om järnvägsstationen och resecentrum genomgick under våren 2012 stora förändringar, från igenvuxen bangård till blomstrande park. Bolanders park [...]

  FSS kommunpris 2015

Thomas Bergström, stadsträdgårdsmästare på Nybro kommun, tog den 27 augusti emot Föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmästares (FSS) kommunpris 2015. Prisutdelningen hölls i [...]

  Ljungdahlsparken

Ljungdahlsparken har sedan våren 2011 varit föremål för omfattande åtgärder efter en storm där tunga trädgrenar föll mot marken. Målen [...]

 Parker

Här hittar du all information om: Parker (kategori).

  Vi vann!

Så är det bevisat att Nybro är en av dom vackraste platserna i Sverige. Att först vinna FSS kommunpris 2015 [...]