Stationsområdet i Nybro

Stadsmiljöprogram för Nybro stadskärna

Nybros stadsmiljöprogram är utformat utifrån målbilden ”Nybro – den moderna småstaden” som är ett kommunalt mål antaget av Kommunfullmäktige. Stadsmiljöprogrammet innehåller råd och riktlinjer för hur stadsmiljön ska utformas för att få attraktivare offentliga utomhusmiljöer i stadskärnan. Tillsammans med andra dokument fungerar det som ett redskap och en inspiration för att förvalta och utveckla stadsmiljön.

Syftet är att skapa en bättre stadsmiljö för alla, boende, verksamma eller besökare i Nybro. Vi har alla glädje av och tjänar på att vi bryr oss om hur staden ser ut. Kring denna vision och målsättning ska alla kunna samsas.

Stadsmiljöprogrammet antogs 2009-11-30 av kommunfullmäktige.

  Stadsmiljöprogram för Nybros stadskärna – PDF-fil (10 MB)

Relaterat: Kontaktuppgifter för: Stadsmiljöprogram för Nybro stadskärna

Datum för publicering | ändrad: 2017-02-02 | skapad: 2014-11-12
Webbredaktör: Sofia Ljungquist | sofia.ljungquist@nybro.se
Id: inlägg: 1540 - kategori: 141

Stadsmiljö & Parker

  Parker, torg och lekplatser

Vad kommer årets sommarblomsprogram att visa? Det kommer att visa på ett färgtema i blått och rosa. Rosa för flickor [...]

  Projektet "Bi-drag"

Bi-drag” i Nybro Nybro kommun anlägger mellan åren 2014-2015 rabatter för pollinerande insekter vid Tunnelgatan, Bolanders park, Badhusparken och Ljungdahlsparken. [...]

  Torghandel

I Nybro har vi en mycket välbesökt torghandel varje tisdag, torsdag och lördag. På torget finns cirka 20 fasta platser [...]

  Träd i stadsmiljö och parker

Kännetecknas av träd i hårdgjorda miljöer som t.ex. gator, torg och bostadsgårdar eller träd i parkmiljöer på gräsytor eller i [...]

  Värdefulla träd

Träd, framför allt ädellövträd, är viktiga livsmiljöer för ett stort antal växter och djur. Eklandskapet i Kalmar län är mycket värdefullt även i ett internationellt perspektiv.

  Badhusparken

Badhusparkens har sedan våren 2010 varit föremål för omfattande åtgärder för att bli en attraktiv park. Parken ska vara lätt [...]

  Bolanders park

Området söder om järnvägsstationen och resecentrum genomgick under våren 2012 stora förändringar, från igenvuxen bangård till blomstrande park. Bolanders park [...]

  FSS kommunpris 2015

Thomas Bergström, stadsträdgårdsmästare på Nybro kommun, tog den 27 augusti emot Föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmästares (FSS) kommunpris 2015. Prisutdelningen hölls i [...]

  Ljungdahlsparken

Ljungdahlsparken har sedan våren 2011 varit föremål för omfattande åtgärder efter en storm där tunga trädgrenar föll mot marken. Målen [...]

 Parker

Här hittar du all information om: Parker (kategori).

  Vi vann!

Så är det bevisat att Nybro är en av dom vackraste platserna i Sverige. Att först vinna FSS kommunpris 2015 [...]