På gång i Bolanders park

Här kommer nyheter och projekt som rör Bolanders park att presenteras.

Datum för publicering | skapad: 2016-10-28
Webbredaktör: Lise Svensson | lise.svensson@nybro.se
Id: inlägg: 4661 - kategori: 298

Parker

  Badhusparken

Badhusparkens har sedan våren 2010 varit föremål för omfattande åtgärder för att bli en attraktiv park. Parken ska vara lätt [...]

 Badhusparken

Här hittar du all information om: Badhusparken (kategori).

  Bolanders park

Området söder om järnvägsstationen och resecentrum genomgick under våren 2012 stora förändringar, från igenvuxen bangård till blomstrande park. Bolanders park [...]

 Bolanders Park

Här hittar du all information om: Bolanders Park (kategori).

  Ljungdahlsparken

Ljungdahlsparken har sedan våren 2011 varit föremål för omfattande åtgärder efter en storm där tunga trädgrenar föll mot marken. Målen [...]