Ljungdahlsparken

  Ljungdahlsparken

Ljungdahlsparken har sedan våren 2011 varit föremål för omfattande åtgärder efter en storm där tunga trädgrenar föll mot marken. Målen [...]

  På gång i Ljungdahlsparken

Brunnsborrning i Ljungdahlsparken och Bolanders park görs i början av sommaren. Anledningen är att framöver kunna hushålla med dricksvatten och [...]

Id: kategori: 301