Parker, torg och lekplatser

Vad kommer årets sommarblomsprogram att visa?  Det kommer att visa på ett färgtema i blått och rosa. Rosa för flickor och blått för pojkar, eller?

Om någon har sagt att det alltid varit så här, så är ni grundlurade och någon har fullständigt fel.

Historien visar att det bl.a. beror på vad marknadskrafter och den rådande normen i samhället gör med färgerna. Att göra en kommers på en färg och sälja rosa prylar till flickor började i västerlandet efter 1940. Färgerna kodas genom historien.

  • Förr tillhörde den blå färgen kvinnorna, blått var Jungfru Marias färg.
  • Rosa tillhörde kläddetaljer i riddarnas utrustning under medeltiden, rosa ansågs då som en mer stark och bestämd färg och passande för män.
  • Precis som förra året satsar vi i år på ett tema. Förra året var temat- ”Bidrag i Nybro”, med inslag av sommarblommor som attraherar pollinerande insekter.

I år vill vi uppmärksamma färgerna blått och rosa i förhållande till rådande normer, kön och hur det har sett ut historiskt.

Frågor att reflektera vidare över är om färger i allmänhet har en objektiv påverkan på människor eller om upplevelsen av färger mest ligger på individnivå. Har det oftast med marknadskrafternas påverkan och rådande kulturella normer genom historien att göra eller finns det jämställda färger, och könsneutrala färger?

Andra nyheter för i år är att en torrmarksäng har anlagts i Bolanders park. Syftet med ytan är bl.a. är att testa en mer hållbar ängsyta med sandbäddar. Fröblandningen utgörs av liknade sorter som växer vilt i Sverige men härrör från England. Tanken är att mixen ska ge en mer utdragen och färgstark blomning än den inhemska variationen samt att den även ska bidra stort till mat för de pollinerande insekterna och förhoppningsvis även verka attraherande för allmänheten…

Vi välkomnar även konstverket ” Glas i centrum” tillbaka på Stadshusplan efter en restaurering under vintern. Stadshusplan kommer senare att omgestaltas under våren 2017 i en andra etapp.

Vi vill också passa på att uppmärksamma vikten och behovet av ekosystemtjänster. De pollinerande insekterna såväl honungsbin som övriga solitära insekter av bin och fjärilar bidrar bl.a. till att växterna fortplantar sig och ger högre avkastning av frukt och grödor. Vi kommer därför att underhålla och att fortsätta utveckla våra permanenta planteringar och boplatser för pollinerande insekter med tidigare bidrag från Länsstyrelsen. Vi kommer även att sköta om två bikupor för honungsproduktion av Nybro stadshonung, säger stadsträdgårdsmästare Thomas Bergström.

 

Här kan du läsa vårtalet som Thomas läste i badhusparken valborgsmässoafton 2016.

  Vårtal 2016 – PDF (284 kB)

Orienteringskarta stadsnära parker

Parkkarta med numrering1= Badhusparken
2=Bolanders park (Stationsparken)
3= Ljungdahlsparken
4= Stadshusplan
5=Stadskärnan
6=Sveaparken
7=Millenium parken
8= Svartgöl

 

 

20160613_104136

20160527_134738

 

Relaterat: Kontaktuppgifter för: Parker, torg och lekplatser

Datum för publicering | ändrad: 2017-01-30 | skapad: 2014-11-07
Webbredaktör: Karolina Persson | karolina.persson@nybro.se
Id: inlägg: 1309 - kategori: 141

Stadsmiljö & Parker

  Parker, torg och lekplatser

Vad kommer årets sommarblomsprogram att visa? Det kommer att visa på ett färgtema i blått och rosa. Rosa för flickor [...]

  Projektet "Bi-drag"

Bi-drag” i Nybro Nybro kommun anlägger mellan åren 2014-2015 rabatter för pollinerande insekter vid Tunnelgatan, Bolanders park, Badhusparken och Ljungdahlsparken. [...]

  Torghandel

I Nybro har vi en mycket välbesökt torghandel varje tisdag, torsdag och lördag. På torget finns cirka 20 fasta platser [...]

  Träd i stadsmiljö och parker

Kännetecknas av träd i hårdgjorda miljöer som t.ex. gator, torg och bostadsgårdar eller träd i parkmiljöer på gräsytor eller i [...]

  Värdefulla träd

Träd, framför allt ädellövträd, är viktiga livsmiljöer för ett stort antal växter och djur. Eklandskapet i Kalmar län är mycket värdefullt även i ett internationellt perspektiv.

  Badhusparken

Badhusparkens har sedan våren 2010 varit föremål för omfattande åtgärder för att bli en attraktiv park. Parken ska vara lätt [...]

  Bolanders park

Området söder om järnvägsstationen och resecentrum genomgick under våren 2012 stora förändringar, från igenvuxen bangård till blomstrande park. Bolanders park [...]

  FSS kommunpris 2015

Thomas Bergström, stadsträdgårdsmästare på Nybro kommun, tog den 27 augusti emot Föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmästares (FSS) kommunpris 2015. Prisutdelningen hölls i [...]

  Ljungdahlsparken

Ljungdahlsparken har sedan våren 2011 varit föremål för omfattande åtgärder efter en storm där tunga trädgrenar föll mot marken. Målen [...]

 Parker

Här hittar du all information om: Parker (kategori).

  Vi vann!

Så är det bevisat att Nybro är en av dom vackraste platserna i Sverige. Att först vinna FSS kommunpris 2015 [...]