Prisutdelning FSS kommunpris

FSS kommunpris 2015

Thomas Bergström, stadsträdgårdsmästare på Nybro kommun, tog den 27 augusti emot Föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmästares (FSS) kommunpris 2015. Prisutdelningen hölls i Skellefteå i samband med föreningens årliga kongress.

Kommunpriset delas ut till medlemmar i FSS som på ett inspirerande, idérikt och innovativt sätt driver och utvecklar parkverksamhet och våra offentliga parkmiljöer.

”Thomas Bergström och Nybro kommun tilldelas Föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmästares kommunpris 2015 för att på ett inspirerande och pedagogiskt sätt lyft fram parkernas ekosystemtjänster och samtidigt skapat attraktiva och spännande parkmiljöer. Ni inspirerar till odling bland annat genom temarabatter i parkerna och värnar om och lyfter fram binas viktiga arbete i staden och för hela ekosystemet. Genom ert arbete uppmärksammas och tydliggörs parkens viktiga roll i staden som en länk och förutsättning för en hållbar stad.” Nicole Lindsjö, ordförande FSS

Du kan läsa mer om föreningen på deras hemsida,  stadstradgardsmastare.org

Tidningen Arkitekten har skrivit ett reportage om Thomas arbete, tanken bakom planteringarna och det pågående projektet ”Bi-drag”.  Du hittar reportaget här.

 

Relaterat: Kontaktuppgifter för: FSS kommunpris 2015

Datum för publicering | ändrad: 2016-10-12 | skapad: 2015-08-28
Webbredaktör: Johanna Callenryd | johanna.callenryd@nybro.se
Id: inlägg: 3350 - kategori: 141

Stadsmiljö & Parker

  Parker, torg och lekplatser

Vad kommer årets sommarblomsprogram att visa? Det kommer att visa på ett färgtema i blått och rosa. Rosa för flickor [...]

  Projektet "Bi-drag"

Bi-drag” i Nybro Nybro kommun anlägger mellan åren 2014-2015 rabatter för pollinerande insekter vid Tunnelgatan, Bolanders park, Badhusparken och Ljungdahlsparken. [...]

  Torghandel

I Nybro har vi en mycket välbesökt torghandel varje tisdag, torsdag och lördag. På torget finns cirka 20 fasta platser [...]

  Träd i stadsmiljö och parker

Kännetecknas av träd i hårdgjorda miljöer som t.ex. gator, torg och bostadsgårdar eller träd i parkmiljöer på gräsytor eller i [...]

  Värdefulla träd

Träd, framför allt ädellövträd, är viktiga livsmiljöer för ett stort antal växter och djur. Eklandskapet i Kalmar län är mycket värdefullt även i ett internationellt perspektiv.

  Badhusparken

Badhusparkens har sedan våren 2010 varit föremål för omfattande åtgärder för att bli en attraktiv park. Parken ska vara lätt [...]

  Bolanders park

Området söder om järnvägsstationen och resecentrum genomgick under våren 2012 stora förändringar, från igenvuxen bangård till blomstrande park. Bolanders park [...]

  FSS kommunpris 2015

Thomas Bergström, stadsträdgårdsmästare på Nybro kommun, tog den 27 augusti emot Föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmästares (FSS) kommunpris 2015. Prisutdelningen hölls i [...]

  Ljungdahlsparken

Ljungdahlsparken har sedan våren 2011 varit föremål för omfattande åtgärder efter en storm där tunga trädgrenar föll mot marken. Målen [...]

 Parker

Här hittar du all information om: Parker (kategori).

  Vi vann!

Så är det bevisat att Nybro är en av dom vackraste platserna i Sverige. Att först vinna FSS kommunpris 2015 [...]