Vapenbäcksån sedd från den gamla järnvägsbron.

Naturguidningar sommaren 2016

Nu är programmet för sommarens naturguidningar i Kalmar län klart. Årets tema är ekosystemtjänster, precis som förra året. Guidningarna i Nybro kommun kommer även i år att ske i samarbete med  Natur- & Kulturguider i Glasriket. Programmet finns att hämta på biblioteket,  medborgarkontoret och turistinformationen eller så kan du  ladda ner den som pdf-fil här.

Välkommen ut – och glöm inte: naturen har generösa öppettider – när du har tid!

Relaterat: Kontaktuppgifter för: Naturguidningar sommaren 2016

Datum för publicering | ändrad: 2016-11-01 | skapad: 2015-05-22
Webbredaktör: Stefan Björn | stefan.bjorn@nybro.se
Id: inlägg: 3039 - kategori: 193

Naturen i Nybro kommun

  Ridled genom Glasriket

Ridled genom Glasriket är en ca 10 mil lång led i olika etapper där du kan rida eller vandra samt [...]

  Rikedom av skyddsvärda insekter

Kommunens inventering av skyddsvärda insekter åren 2014-2015 visar på en överraskande stor mångfald av arter beroende av öppna, torra miljöer, [...]