Lokala naturvårdsprojekt (LONA)

Varje kommun har ett ansvar för det lokala naturvårdsarbetet i sin kommun, både inom den fysiska planeringen och för genomförande av konkreta åtgärder. För att stötta kommunerna i detta arbete har riksdagen beslutat att sätta av medel för lokala naturvårdsprojekt (LONA).

Kommunerna har därför möjligheter att söka pengar till åtgärder för att skydda naturen och göra den tillgänglig för människor, inte minst genom att bevara och utveckla tätortsnära natur. LONA-projekt kan ske i samarbete med andra lokala aktörer t ex en förening, en skola, ett företag.eller en markägare..

Är du/ni intresserade av att starta ett LONA-projekt så ta kontakt med någon av kommunens kontaktpersoner. Ansökningstiden för bidrag för 2017 går ut 1 december 2016.

Pågående projekt just nu i Nybro kommun är:

Faunadepåer för hotade arter, främst ekoxe (kommunen i samarbete med Kährs)

Mångfaldsytor för bin (kommunen)

Skötselplan för Krukebo golfbana i Gårdsryd (kommunen i samarbete med Nybro Golfklubb)

Vandringsled kring Örsjö sjöar (Örsjö byalag)

Relaterat: Kontaktuppgifter för: Lokala naturvårdsprojekt (LONA)

Datum för publicering | ändrad: 2016-10-10 | skapad: 2014-11-13
Webbredaktör: Stefan Björn | stefan.bjorn@nybro.se
Id: inlägg: 1675 - kategori: 125

Naturvård

  Faunadepåer för ekoxe

Nybro kommun har sedan en tid tillbaka arbetat med att skapa så kallade faunadepåer för att gynna ekoxen, vår största [...]

  Naturvård i Nybro kommun

Naturvård handlar om att skydda och förvalta områden som är värdefulla för den biologiska mångfalden och friluftslivet.

  Rikedom av skyddsvärda insekter

Kommunens inventering av skyddsvärda insekter åren 2014-2015 visar på en överraskande stor mångfald av arter beroende av öppna, torra miljöer, [...]

  Värdefulla träd

Träd, framför allt ädellövträd, är viktiga livsmiljöer för ett stort antal växter och djur. Eklandskapet i Kalmar län är mycket värdefullt även i ett internationellt perspektiv.

  Håll Nybro rent 2017!

Nybro - en Håll Sverige Rent-kommun! Nybro kommun brukar delta i Håll Sverige Rents aktion för att minska nedskräpningen. Många [...]

 Naturreservat

Här hittar du all information om: Naturreservat (kategori).

 Tätortsnatur

Här hittar du all information om: Tätortsnatur (kategori).

 Vattenvård

Här hittar du all information om: Vattenvård (kategori).