Håll Nybro rent 2017!

Nybro – en Håll Sverige Rent-kommun!

Nybro kommun brukar delta i Håll Sverige Rents aktion för att minska nedskräpningen. Många skolor och förskolor hänger på varje år och anordnar skräpplockardagar i kommunen.

Nytt för i år är att vi som kommun är medlemmar i Håll Sverige Rent. Det är vi för att vi tydligt vill förbättra vår miljö lokalt och globalt. Och precis som alltid gäller det att börja där man står!

 

Håll rent 2017!

Vi tror att den som plockat skräp undviker att skräpa ned i fortsättningen. Vi tror också att det är lättare att ta till sig globala miljöproblem om vi själva är med och påverkar vår närmiljö. Under Håll Sverige Rents Skräpplockardagar är barn och ungdomar med i ett positivt förändringsarbete och gör skillnad själva.

Läs mer om det nationella initiativet och om  Håll Sverige Rent

Från och med den 15 februari kan ni som skola, förskola eller organisation anmäla er till Håll Rent-dagarna (eller skräpplockardagarna som det hette tidigare).

Det gör ni genom att gå in  här och klicka er vidare.

 

Datum för publicering | skapad: 2017-02-07
Webbredaktör: Emma Adrian | emma.adrian@nybro.se
Id: inlägg: 4923 - kategori: 125

Naturvård

  En miljon till levande vatten

Vattenrådet har beviljats 1 miljon kronor i bidrag! Nu är det klart att projektet levande vattendrag är fullt finansierat. I [...]

  Faunadepåer för ekoxe

Nybro kommun har sedan en tid tillbaka arbetat med att skapa så kallade faunadepåer för att gynna ekoxen, vår största [...]

  Naturvård i Nybro kommun

Naturvård handlar om att skydda och förvalta områden som är värdefulla för den biologiska mångfalden och friluftslivet.

  Rikedom av skyddsvärda insekter

Kommunens inventering av skyddsvärda insekter åren 2014-2015 visar på en överraskande stor mångfald av arter beroende av öppna, torra miljöer, [...]

  Värdefulla träd

Träd, framför allt ädellövträd, är viktiga livsmiljöer för ett stort antal växter och djur. Eklandskapet i Kalmar län är mycket värdefullt även i ett internationellt perspektiv.

  Håll Nybro rent 2017!

Nybro - en Håll Sverige Rent-kommun! Nybro kommun brukar delta i Håll Sverige Rents aktion för att minska nedskräpningen. Många [...]

 Naturreservat

Här hittar du all information om: Naturreservat (kategori).

 Tätortsnatur

Här hittar du all information om: Tätortsnatur (kategori).

 Vattenvård

Här hittar du all information om: Vattenvård (kategori).