Enskild dricksvattenbrunn

Socialstyrelsen rekommenderar brunnsägare att ta vattenprov vart tredje år. Rekommendationen är att ta ett heltäckande prov, vilket innefattar både kemisk och mikrobiologisk analys. Men du kan naturligtvis välja det du tycker är mest lämpligt.

Om du vill veta kvaliteten på ditt brunnsvatten, kan du skicka ett vattenprov för analys. Nybro kommun har avtal med Eurofins och proverna skickas från kommunhuset till Lidköping för analys. Provflaskor för vattenprovtagning hämtas på Medborgarkontoret. Vattenproverna ska tas efter klockan 09.00 och lämnas in på Medborgarkontoret samma dag, tisdagar före klockan 14.00.

Har du barn under 2 år eller är gravid, betalar Nybro kommun ett prov som avser Mikrobiologiskt + Kemiskt analys. (Radonanalys ingår inte).

Som brunnsägare kan du välja mellan att lämna ditt vattenprov genom kommunen, eller genom ett laboratorium. Anlita certifierade vattenlaboratorier, deras analyssvar uppfyller kraven.

Underhåll din brunn

För att säkra kvaliteten på sitt brunnsvatten är det viktigt att underhålla sin brunn. Det är ganska vanligt att man behöver täta brunnens övre delar och lock för att förhindra att ytligt vatten med, bland annat, bakterier kan rinna ned i brunnen och förorena dricksvattnet.

 Livsmedelsverket har informationsansvar för enskilda dricksvattenanläggningar.

Analyspaket och kostnader

Det kan finnas lokala problem med vattenkvaliteten som inte ingår i grundanalyspaketen. Till exempel kan bergsborrade brunnar innehålla höga halter av uran, radon eller arsenik. Dessa analyser går att beställa utöver den mikrobiologiska eller kemiska analysen. Vill du analysera ditt vatten för en annan parameter som inte framgår nedan, kontakta Samhällsbyggnad för mer information. Eller kontakta  Eurofins direkt och säg att du vill veta vad just den analysen kostar om du tar provet via Nybro kommun.

Analyskostnader

Mikrobiologiskt med kommunrabatt – 238 kronor
Kemiskt med kommunrabatt – 375 kronor
Radon med kommunrabatt – 120 kronor
Mikrobiologiskt + Kemiskt med kommunrabatt – 613 kronor

Mer information om enskild dricksvattenbrunn

 Sveriges geologiska undersökning, SGU

 Livsmedelsverket

  Dricksvatten till små barn – För dig med egen brunn – PDF (603 kB)

  Provtagningsanvisningar för brunnsvatten – PDF (661 kB)

Relaterat: Kontaktuppgifter och Öppettider för: Enskild dricksvattenbrunn

Datum för publicering | ändrad: 2016-11-30 | skapad: 2014-10-28
Webbredaktör: Lise Svensson | lise.svensson@nybro.se
Id: inlägg: 965 - kategori: 132

Livsmedel

  Allmänt om livsmedel

Alla livsmedelsverksamheter i Nybro kommun måste vara registrerade hos Myndighetsnämnden. Som livsmedelsföretagare har du ansvar för att livsmedlen du säljer [...]

  Avgifter och riskklassning för livsmedel

Avgifter utgörs av registreringsavgift, årlig kontrollavgift och debitering för extra offentlig kontroll Registreringsavgift Myndighetsnämnden tar ut en handläggningsavgift för registreringen [...]

  Egenkontroll för livsmedel

Det är du som företagare som ansvarar för att den mat du tillverkar, serverar och säljer är säker och att [...]

  Enskild dricksvattenbrunn

Socialstyrelsen rekommenderar brunnsägare att ta vattenprov vart tredje år. Rekommendationen är att ta ett heltäckande prov, vilket innefattar både kemisk [...]

  Frysar och elavbrott

Vid elavbrott undrar många hur man ska hantera sina varor i frysarna. En fråga som ofta ställs är om det [...]

  Information för livsmedelsföretag

Myndighetsverksamheten har tagit fram informationsmaterial, för att hjälpa företagare att få reda på vilka krav som livsmedelslagen ställer vid uppstart [...]

  Märkning av livsmedel

När du som konsument ska bilda dig en uppfattning om en varas kvalitet är märkningen av största vikt. Speciellt viktigt [...]

  Matförgiftning

Varje år drabbas uppskattningsvis en halv miljon människor i Sverige av matförgiftningar. Hälften av dem som blir matförgiftade, blir sjuka [...]