Enskild dricksvattenbrunn

Socialstyrelsen rekommenderar brunnsägare att ta vattenprov vart tredje år. Rekommendationen är att ta ett heltäckande prov, vilket innefattar både kemisk och mikrobiologisk analys. Men du kan naturligtvis välja det du tycker är mest lämpligt.

Om du vill veta kvaliteten på ditt brunnsvatten, kan du skicka ett vattenprov för analys. Nybro kommun har avtal med Eurofins och proverna skickas från kommunhuset till Lidköping för analys. Provflaskor för vattenprovtagning hämtas på Medborgarkontoret. Vattenproverna ska tas efter klockan 09.00 och lämnas in på Medborgarkontoret samma dag, tisdagar före klockan 14.00.

Har du barn under 2 år eller är gravid, betalar Nybro kommun ett prov som avser Mikrobiologiskt + Kemiskt analys. (Radonanalys ingår inte).

Som brunnsägare kan du välja mellan att lämna ditt vattenprov genom kommunen, eller genom ett laboratorium. Anlita certifierade vattenlaboratorier, deras analyssvar uppfyller kraven.

Underhåll din brunn

För att säkra kvaliteten på sitt brunnsvatten är det viktigt att underhålla sin brunn. Det är ganska vanligt att man behöver täta brunnens övre delar och lock för att förhindra att ytligt vatten med, bland annat, bakterier kan rinna ned i brunnen och förorena dricksvattnet.

 Livsmedelsverket har informationsansvar för enskilda dricksvattenanläggningar.

Analyspaket och kostnader

Det kan finnas lokala problem med vattenkvaliteten som inte ingår i grundanalyspaketen. Till exempel kan bergsborrade brunnar innehålla höga halter av uran, radon eller arsenik. Dessa analyser går att beställa utöver den mikrobiologiska eller kemiska analysen. Vill du analysera ditt vatten för en annan parameter som inte framgår nedan, kontakta Samhällsbyggnad för mer information. Eller kontakta  Eurofins direkt och säg att du vill veta vad just den analysen kostar om du tar provet via Nybro kommun.

Analyskostnader

Mikrobiologiskt med kommunrabatt – 238 kronor
Kemiskt med kommunrabatt – 375 kronor
Radon med kommunrabatt – 120 kronor
Mikrobiologiskt + Kemiskt med kommunrabatt – 613 kronor

Mer information om enskild dricksvattenbrunn

 Sveriges geologiska undersökning, SGU

 Livsmedelsverket

  Dricksvatten till små barn – För dig med egen brunn – PDF (603 kB)

  Provtagningsanvisningar för brunnsvatten – PDF (661 kB)

Relaterat: Kontaktuppgifter och Öppettider för: Enskild dricksvattenbrunn

Datum för publicering | ändrad: 2016-11-30 | skapad: 2014-10-28
Webbredaktör: Lise Svensson | lise.svensson@nybro.se
Id: inlägg: 965 - kategori: 131

Hälsoskydd

  Allmänt om hälsoskydd

Hälsoskydd är den tillsyn som utförs för att undvika att människor får besvär eller blir sjuka av den inre eller [...]

  Anmälningspliktiga lokaler

För lokaler som är anmälningspliktiga enligt miljöbalken och Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2012:5) ska en anmälan göras till Myndighetsnämnden. Anmälan ska [...]

  Avloppsinventering

Åtgärda avlopp som inte uppfyller dagens krav I Nybro kommun finns mer än 2000 enskilda avlopp. Fler än hälften misstänks [...]

  Badvattenprovtagning

I Nybro kommun finns tolv kommunala badplatser som Samhällsbyggnad har tillsyn över. Inget av baden klassas idag som EU-bad, det [...]

  Enskild dricksvattenbrunn

Socialstyrelsen rekommenderar brunnsägare att ta vattenprov vart tredje år. Rekommendationen är att ta ett heltäckande prov, vilket innefattar både kemisk [...]

  Radon

Radon är en ädelgas som är både lukt- och färglös, vilket gör den omöjlig att upptäcka utan att göra en [...]

  Störande fåglar i tätort

Fåglar i stadsmiljön kan upplevas störande eftersom de oftast kommer i stora flockar. Det är vanligt att invånare och fastighetsägare [...]