Hållbarhetspriset 2017

Nu är det dags att nominera till Hållbarhetspriset 2017!

Välkommen med din nominering senast den 5 maj!

Varför ett hållbarhetspris?

Nybro kommun har sedan 1995 haft ett miljöstipendium. Detta stipendium har från och med 2014 ändrats till ett hållbarhetspris.

Med hållbarhetspriset vill vi stimulera enskilda, organisationer och företag till ett ökat engagemang för att främja en hållbar utveckling i Nybro kommun. I begreppet hållbarhet ingår tre dimensioner; ekologisk hållbarhet, social hållbarhet och ekonomisk hållbarhet.

Vem kan nomineras /söka?

Det är tillräckligt att den som söker/nomineras har agerat inom någon av dessa tre hållbara dimensioner, ekologisk hållbarhet, social hållbarhet eller ekonomisk hållbarhet. Vi ser gärna att flera delar av hållbarheten finns med i motiveringen.

Exempel på projekt, arbete eller åtgärd som kan få Nybros hållbarhetspris kan vara en åtgärd som leder till större biologisk mångfald, ett projekt som minskar utanförskapet i samhället, eller en person eller organisation som är en förebild inom klimatarbetet. Läs gärna längre ner på sidan vilka som vunnit tidigare år.

Hur kan jag nominera?

Skicka din nominering, med en kort motivation, till hallbarhetspris@nybro.se eller genom att lämna in ett skriftligt bidrag till Medborgarkontoret.

Hur stort är priset?

Priset består av ett halvt prisbasbelopp vilket 2017 motsvarar 22 400 kr.

Vem beslutar om priset?

Det är Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden som beslutar om priset och pristagarna. Beslutet fattas i maj och prisutdelning sker på Sveriges nationaldag, 6 juni.

  Stadgar Hållbarhetspris – PDF (35 KB)

Vinnare av Hållbarhetspriset tidigare år:

2016

Café för alla – Orrefors

För sitt engagemang i att skapa utbyte mellan kulturer och hjälpa de nya invånarna att bli en aktiv del i samhället.

Fem föreningar i samverkan – Örsjö

För sitt nytänkande samarbete mellan olika föreningar, som lett till utveckling av samhället, ökat engagemang och förbättrad tillgänglighet och rekreation i området.

2015

Fagerslättens förskolor
Motivering: För arbetet med att bygga upp och förstärka relationen till kultur, natur och språk i barngrupper med olika modersmål. Genom att aktivt låta barnen ta del av samhället och naturen bidrar förskolorna till Nybro kommuns utveckling när det gäller både social och ekologisk hållbarhet.

Priset delades ut i samband med årets sista Kommunfullmäktige den 21 december.

vinnare av hållbarhetspriset 2015, fagerslättens förskolor

Representanter från Fagerslättens förskolor: från vänster. Marie Magnusson, Helen Sjöstrand, Christine Gustavsson, Maria Bondesson, Gitte Jensen och Birgitta Jensen.

2014

Städpersonalen på Åkrahällskolan
För sitt engagemang i lokaler och människor. Deras ihärdiga arbete med att hålla skolans lokaler rena och fina gör att skadegörelse förbyggs och ger en längre livslängd åt byggmaterial. Den positiva energi och sociala inverkan dessa personer ger främjar en god stämning både för elever och personal på Åkrahällskolan.

Hanemålagårdens förskola
För sitt arbete med att ge barnen intresse och förståelse för naturens kretslopp. Att i unga år få lära sig bli medveten om människans påverkan och även få hjälp att göra rätt är jätteviktigt. Barn brukar även bli goda ambassadörer för miljöarbete i sin omgivning.

Relaterat: Kontaktuppgifter för: Hållbarhetspriset 2017

Datum för publicering | ändrad: 2017-05-10 | skapad: 2015-09-15
Webbredaktör: Emma Adrian | emma.adrian@nybro.se
Id: inlägg: 1145 - kategori: 121

Hållbar utveckling

  Gröna nyckeltal

Nybro kommun är medlemmar i föreningen Sveriges ekokommuner. Tillsammans redovisar vi ett antal nyckeltal som visar hur trenderna går inom [...]

  Hållbarhetspriset 2017

Nominera till Nybro kommuns hållbarhetspris för 2017! En prissumma på 22 400 kr delas ut för att stimulera till en hållbar utveckling i vår kommun! Nominera senast den 30/4.

  Klimatsamverkan Kalmar län

Nybro kommun deltar i länets arbete med klimatfrågor. Klimatsamverkan Kalmar län är ett gemensamt initiativ av länsstyrelsen och regionförbundet, för [...]

  Sveriges Ekokommuner

Nybro kommun är sedan ju1i 2014 medlemmar i det rikstäckande nätverket, Sveriges Ekokommuner.

  Tack för att du cyklar!

För att uppmärksamma cyklingen som en miljövänligt, effektivt och hälsosamt transportmedel delades sadelskydd och "tackkort" ut på parkerade cyklar på [...]

  Håll Nybro rent 2017!

Nybro - en Håll Sverige Rent-kommun! Nybro kommun brukar delta i Håll Sverige Rents aktion för att minska nedskräpningen. Många [...]

  Nybro kommuns energistatistik 2012

Nybro kommun har tagit fram en energibalans. Energibalansen innebär en genomgång av hur energi produceras, används och hur trenderna ser [...]