Lediga tomter i Alsterbro

I Alsterbro finns flera villatomter till försäljning, både i området kring Klockvägen och i vårt helt nya bostadsområde vid store Hindsjön med Bjällingsmåla naturreservat som granne. Båda områdena ligger med närhet till vatten. Se karta med översikt över tomterna nedan.

Adress, yta och pris

Bjällingsmåla 1:59, Patron Trägårdhs väg 14, 2 358 m², 218 000 kronor
Bjällingsmåla 1:60, Patron Trägårdhs väg 12, 1 920 m², 205 300 kronor
Bjällingsmåla 1:61, Patron Trägårdhs väg 9, 1 741 m², 205 700 kronor
Bjällingsmåla 1:62, Patron Trägårdhs väg 7, 1 719 m², 205 300 kronor
Bjällingsmåla 1:64, Patron Trägårdhs väg 6, 1 578 m², 202 395 kronor
Bjällingsmåla 1:65, Patron Trägårdhs väg 4, 1 598 m², 202 700 kronor

För ovanstående tomter är priserna inklusive anslutningsavgift för vatten och avlopp.

Fröjdekulla 1:86, Klockvägen 8, 885 m², 7 080 kronor
Fröjdekulla 2:20, Sliperigatan 7, 1 222 m², 9 800 kronor
Fröjdekulla 3:38, Oxhagsvägen 18, 1 322 m², 10 500 kronor
Fröjdekulla 3:44, Björkstigen, 1 002 m², 8 000 kronor

Rabatt på anslutningsavgift för vatten och avlopp

För de fyra Fröjdekullatomterna ger vi 50% rabatt på anslutningsavgiften för vatten och avlopp.

För frågor om el, VA och fjärrvärme, kontakta  Nybro energi.

Detaljplaner

Nu finns alla gällande detaljplaner på en egen sida,  Gällande detaljplaner.

För tomterna i Bjällingsmåla gäller följande:

Bostadsändamål, största byggnadsarea är 25 % av fastighetsarean, högst två våningar. Vind får inredas, se detaljplan D 193.

För de tre Fröjdekullatomterna gäller följande:

Bostadsändamål, fristående hus, högst en våning, byggrätt fördelas på huvudbyggnad max 150 m² och uthus max 50 m². Vind får inredas se detaljplanerna B7 och B8, samt D 61.

Alsterbro översikt

Översiktskarta för lediga tomter i Alsterbro

Lediga tomter i Bjällingsmåla

Lediga tomter i Bjällingsmåla

Lediga tomter i Alsterbro i området kring Klockvägen

Lediga tomter i Alsterbro i området kring Klockvägen

Datum för publicering | ändrad: 2017-02-22 | skapad: 2014-10-29
Webbredaktör: Emma Tillback | emma.tillback@nybro.se
Id: inlägg: 992 - kategori: 153

Lediga tomter

  Ledig tomt i Gullaskruv

I Gullaskruv finns två villatomter till försäljning. Här kan du bo i lugna omgivningar och ha nära till skog och [...]

  Lediga tomter i Alsjöholm

Alsjöholm ligger cirka 1,5 mil söder om Nybro stad. Alsjöholm är en charmig liten by med vacker natur. Tätorten saknar [...]

  Lediga tomter i Alsterbro

I Alsterbro finns flera villatomter till försäljning, både i området kring Klockvägen och i vårt helt nya bostadsområde vid store Hindsjön med Bjällingsmåla naturreservat som granne.

  Lediga tomter i Bäckebo

Bäckebo ligger cirka 2 mil nordöst om Nybro stad och har cirka 200 invånare. I tätorten finns barnomsorg och en [...]

  Lediga tomter i Flerohopp

Flerohopp ligger knappt 1 mil norr om Nybro stad och har drygt 200 invånare. Genom samhället rinner Ljungbyån och där [...]

  Lediga tomter i Flygsfors

Flygsfors ligger knappt 1,5 mil nordväst om Nybro stad och har drygt 250 invånare. I Flygsfors finns goda möjligheter till [...]

  Lediga tomter i Målerås

Målerås ligger knappt 3 mil nordväst om Nybro stad och har drygt 200 invånare. Målerås är mest känt för sitt [...]

  Lediga tomter i Örsjö

I norra delen av Örsjö finns 6 villatomter till försäljning. Men nya pendeltåget tar du dig snabbt till jobb eller skola.

  Lediga tomter i Pukeberg, Nybro

I populära Pukeberg har du gångavstånd både till Nybro centrum och Svartbäcksmåla naturreservat med dess fantastiska möjligheter till rekreation och [...]

  Lediga tomter i Rismåla, Nybro

Området i Rismåla är ett skogsnära och naturskönt område 2 km nordväst om Nybro centrum. Området ligger i direkt anslutning [...]