Felanmälan vatten, avlopp

Observera att brådskande ärenden alltid ska rapporteras via telefon.

Dagtid vardagar 7.00-15.30 ring Mark & Service 0481-454 30
Jourtid SOS Alarm 0470-170 13

 Nybro Energi:s webbplats hittar du mer information

Formulär för felanmälan

Är ditt ärende inte brådskande kan du använda detta formulär för att meddela felet.

Felanmälan av vatten och avlopp

Datum för publicering | ändrad: 2016-12-19 | skapad: 2014-09-17
Webbredaktör: Anders Jonasson | anders.jonasson@nybro.se
Id: inlägg: 339 - kategori: 128

Vatten & Avlopp

  Avloppsinventering

Åtgärda avlopp som inte uppfyller dagens krav I Nybro kommun finns mer än 2000 enskilda avlopp. Fler än hälften misstänks [...]

  Enskild dricksvattenbrunn

Socialstyrelsen rekommenderar brunnsägare att ta vattenprov vart tredje år. Rekommendationen är att ta ett heltäckande prov, vilket innefattar både kemisk [...]

  Enskilt avlopp

Avloppsvattnet innehåller bakterier och näringsämnena kväve och fosfor. Utsläpp av orenat avloppsvatten kan förorena dricksvattenbrunnar, orsaka övergödning samt påverka badvattenkvaliteten. [...]

  Kommunalt vatten och avlopp

Om du bor i en tätort i Nybro kommun är du troligen ansluten till kommunens vatten- och avloppsledningsnät som omfattar [...]