Smedstorp – mark för verksamheter

Smedstorp är ett verksamhetsområde öster om Nybro centrum, i bra skyltläge intill väg 25 mellan Kalmar och Nybro. Området är avsett för industri, lätt industri, kontor och teknisk anläggning. Inom kvarteret Skiffern finns cirka 25 000 m² och inom kvarteret Porfyren finns  45 000 m² tillgänglig mark.

Detaljplan

Detaljplanen tillåter industri, kontor samt teknisk anläggning, se detaljplan D 190. Alla gällande detaljplaner finns nu samlade på en sida,   Gällande detaljplaner.

El, fjärrvärme, vatten och avlopp

För information om vatten, avlopp, el och fjärrvärme kontakta  Nybro energi.

Översiktskarta för verksamhetsområden i Nybro stad

Översiktskarta för verksamhetsområden i Nybro stad

 

Skiffern inzoom

Tillgänglig mark för verksamheter inom kvarteret Skiffern, Smedstorp

 

Tillgänglig mark för verksamheter inom kvarteret Porfyren, Smedstorp

Tillgänglig mark för verksamheter inom kvarteret Porfyren, Smedstorp

Datum för publicering | ändrad: 2016-09-16 | skapad: 2014-11-06
Webbredaktör: Emma Tillback | emma.tillback@nybro.se
Id: inlägg: 1283 - kategori: 144

Mark för verksamheter

  Brunnen - Mark för verksamheter

Fastigheten Brunnen ligger centralt strax norr om Nybro centrum precis intill Kährs golvfabrik. Fastigheten är ca 2 300 m². Vatten, [...]

  Hammaren - Mark för verksamheter

Kvarteret Hammaren är ett verksamhetsområde vid Mossvägen nära Åkrahällskolan. Närheten till Norra vägen ger ett bra läge för skyltar och [...]

  Hjorten - Mark för verksamheter

Kvarteret Hjorten är ett område direkt öster om centrum, vid Transtorpsvägen mittemot Kährs. Området är avsett för handel, service, kontor [...]

  Mejseln - Mark för verksamheter

Verksamhetsområdet Mejseln ligger i ett logistiskt bra läge intill nya kombiterminalen. Områdets totala yta är ca 17 400 m². Ingen [...]

  Stinsen - Mark för verksamheter

Stinsen är ett område strax söder om Nybro centrum, intill Resecentrum/stationen. Längs med området rinner Bolanders bäck och man har [...]

  Transtorp - Mark för verksamheter

Transtorps verksamhetsområde är vårt mest centralt belägna större verksamhetsområde. Läget nära Nybro centrum och längs en väl trafikerad väg ger [...]