Vårdaren – Mark för flerbostadshus

Fastigheten Vårdaren ligger centralt i Nybro stad., i direkt anslutning till Linnéasjön, Gammelgårdens förskola, Qvarnaslät hembygdsgård och Pukebergs Glasbruk, som är ett område av riksintresse för kulturmiljön. Den totala ytan är 1 398 m².

Detaljplan

Vård-, kontor-, skola och bostadsändamål tillåts.  Största tillåtna byggnadsarea är cirka 25% av fastighetsarean, högst 2 våningar, se detaljplan D 155, 2007-02-07.  Alla gällande detaljplaner finns nu samlade på en sida,   Gällande detaljplaner.

El, vatten, avlopp och fjärrvärme

För information om vatten, avlopp, el och fjärrvärme kontakta  Nybro energi.

Översikt över mark för flerbostadshus i Nybro stad

Översikt över mark för flerbostadshus i Nybro stad

 

Tillgänglig mark för flerbostadshus i kvarteret Vårdaren.

Tillgänglig mark för flerbostadshus i kvarteret Vårdaren.

 

Datum för publicering | ändrad: 2016-09-01 | skapad: 2014-11-10
Webbredaktör: Emma Tillback | emma.tillback@nybro.se
Id: inlägg: 1421 - kategori: 145

Mark för flerbostadshus

  Almen - SÅLD

Almen är såld för nybyggnation av lägenheter med byggstart 2016.

  Vårdaren - Mark för flerbostadshus

Fastigheten Vårdaren ligger centralt i Nybro stad., i direkt anslutning till Linnéasjön, Gammelgårdens förskola, Qvarnaslät hembygdsgård och Pukebergs Glasbruk, som [...]