Mark för flerbostadshus

  Almen - SÅLD

Almen är såld för nybyggnation av lägenheter med byggstart 2016.

  Vårdaren - Mark för flerbostadshus

Fastigheten Vårdaren ligger centralt i Nybro stad., i direkt anslutning till Linnéasjön, Gammelgårdens förskola, Qvarnaslät hembygdsgård och Pukebergs Glasbruk, som [...]

Id: kategori: 145